Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 43: Tìm một số hạng trong một tổng

Giải vở bài tập Toán 2 bài 43:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 43: Tìm một số hạng trong một tổng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh nắm chắc được các kiến thức cách tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia và cách dạng bài tính toán liên quan.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 43 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 47

Câu 1. Tìm x (theo mẫu)

Mẫu:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 43

a) x + 8 = 10

b) x + 5 = 17

c) 2 + x = 12

d) 7+ x = 10

e) x + 4 = 15

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

14

8

27

16

Số hạng

2

15

42

Tổng

10

35

27

84

59

Câu 3. Vừa gà vừa thỏ có 36 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi có bao nhiêu con thỏ?

Tóm tắt:

Gà và thỏ : 36 con

Gà : 20 con

Thỏ :….con?

Câu 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 43:

Độ dài đoạn thẳng BC là:………………………………

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Mẫu:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 43

a. x+ 8 = 10

x = 10 − 8

x = 2

b. x+ 5 = 17

x = 17 − 5

x = 12

c. 2 + x = 12

x = 12 - 2

x = 10

d. 7+ x = 10

x = 10 - 7

x = 3

e. x + 4 = 15

x = 15 - 4

x = 11

Câu 2.

Số hạng

14

8

20

27

42

16

Số hạng

2

2

15

0

42

43

Tồng

16

10

35

27

84

59

Câu 3.

Tóm tắt:

Gà và thỏ : 36 con

Gà : 20 con

Thỏ :….con?

Bài giải

Số con thỏ có là:

36 – 20 = 16 (con)

Đáp số: 16 con

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 43:

Độ dài đoạn thẳng BC là:

28 – 20 = 8 (dm)

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 44: Luyện tập tìm một số hạng trong một tổng

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm