Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 (Có đáp án)

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 (Có đáp án) hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - Đề số 1

Bài 1. (1 điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự giảm dần:

46, 45, 44, ….., ……, ……, ……, ……, 38.

Bài 2. (4 điểm): Đặt tính rồi tính:

24 + 35

…………

72 + 6

………..

85 - 23

……….

38 - 5

……….

…………

………..

……….

……….

…………

………..

……….

……….

Bài 3. (1 điểm):

a, Khoanh vào số lớn nhất (0,5 điểm)

54, 57, 76, 28.

b, Khoanh vào số bé nhất (0, 5 điểm)

66, 39, 58 , 35.

Bài 4. (3 điểm)

Lan gấp được 12 máy bay, Thành gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay?

Bài giải

.........................................................................................................

...................................................................................................... …

.........................................................................................................

Bài 5. (1 điểm)

a, Hình bên có bao nhiêu hình vuông?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - Đề số 1

b, Điền số thích hợp vào ô trống ...............

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - Đề số 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - Đề số 2

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60 ; … ; … ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; … ; 69 ;

70 ; 71 ; … ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; … ; 78 ; … ;

80 ; 81 ; 82 ; … ; 84 ; 85 ; … ; … ; 88 ; 89 ;

90 ; 91 ; 92 ; 93 ; … ; 95 ; … ; 97 ; 98 ; … ; …;

b) Viết các số:

Hai mươi ba:…… Bốn mươi bảy:…...

Tám mươi ba:….. Chín mươi tám:…..

Năm mươi tư:….. Mười chín:……….

Hai mươi mốt:…. Bảy mươi lăm:…..

Ba mươi:……….. Một trăm:………..

c) Viết các số 63 ; 72 ; 29 ; 43:

  • Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………...
  • Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………...

Bài 2. Tính:

a) 15 cm + 30 cm = ……….. b) 18 – 5 + 3 = ……………………

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - Đề số 1

Bài 3. > , < , = ?

22 + 3 …….. 32 – 7

36 + 12 ……. 15 + 33

76 – 42 ….... 30 + 8

47 + 51 ……. 81 + 12

Bài 4. Viết tiếp vào bài giải:

a) Lớp 1A có 15 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Số học sinh lớp 1A có là:

……………………………………………………………………….

Đáp số: ………………………..

b) Một sợi dây dài 75 cm, anh Hà cắt đi 40. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Bài giải

Độ dài sợi dây còn lại là:

……………………………………………………………………….

Đáp số:…………………………

Bài 5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các ngày trong tuần:

Thứ hai, thứ ba, ……………,……………, thứ sáu,…………...., chủ nhật.

Bài 6. Vẽ thêm một đoạn thẳng để được một hình vuông và một hình tam giác.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - Đề số 2

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp.

Ngoài Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 (Có đáp án), các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
21 17.218
Sắp xếp theo

    Đề thi KSCL đầu năm lớp 2

    Xem thêm