Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học Phú Bình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học Phú Bình là đề kiểm tra đầu năm lớp 2, nhằm đánh giá chất lượng học sinh sau dịp hè. Hi vọng đề thi này sẽ giúp các thầy cô có cơ sở để ra đề kiểm tra, giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012

TRƯỜNG TH PHÚ BÌNH

BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐẦU NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: TOÁN - LỚP 2
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao nhận đề)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan

* Hãy khoanh vào chữ cái trước ý em cho là đúng trong mỗi câu sau.

Câu 1: Cho các số 74; 47; 59. Số lớn nhất là:

A . 47 B. 74 C. 59

Câu 2: Phép tính nào có kết quả đúng?

A. 10 cm + 20 cm = 30 cm

B. 10 cm + 20 cm = 40 cm

C. 10 cm + 20 cm = 30

Câu 3: <, > , = 19 26

Câu 4: Hôm qua là thứ tư, hôm nay là .....

A . Thứ hai B. Thứ năm C. Thứ ba

Câu 5: Kết quả của phép tính 57 – 5 là:

A. 50 B. 7 C. 52

Câu 6: Xăng – ti – mét viết tắt là.....

A. cm B. dm C. m

Câu 7. Dãy số nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

A. 43; 45; 44; 46; 47 B. 47; 46; 44; 45; 43 C. 43; 44; 45; 46; 47

Câu 8. Nam có 25 hòn bi, Nam cho bạn 5 hòn. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu hòn bi?

A. 15 B. 20 C. 25

Phần II - Trắc nghiệm tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

35 + 12 94 + 4 81 – 11 60 – 30

Bài 2: Tính:

60 + 30 =.... 70 – 20 =.......

60 – 30 – 10 =..... 50 + 20 =.......

Bài 3: Viết các số sau:

Mười chín:........ Hai mươi ba:.........

Bốn mươi hai:.... Một trăm:.............

Bài 4: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

A

<

B

C

A

C

B

Phần II: Trắc nghiệm tự luận (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Bài 2: Tính (1 điểm, mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

60 + 30 = 90 70 - 20 = 50

60 - 30 -10 = 20 50 + 20 = 70

Bài 3: (1 điểm, mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

Mười chín: 19 Hai mươi ba: 23

Bốn mươi hai: 42 Một trăm: 100

Bài 4: (1 điểm)

Bài giải

Cả hai bạn có tất cả số que tính là: (0,25 điểm)

35 + 43 = 78 (que tính) (0,5 điểm)

Đáp số: 78 que tính (0,25 điểm)

Bài 5: 1 điểm

Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 5 cm, ghi tên điểm A, B (1 điểm)

Vẽ đúng, không ghi tên điểm (0,5 điểm)

Đánh giá bài viết
1 1.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 2 Xem thêm