Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp các em ôn thi vào lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM KHỐI 2

Môn TOÁN 2 - NĂM HỌC 2019- 2020

THỜI GIAN: 40 PHÚT

I. Phần trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc điền chữ, số vào chỗ chấm:

Câu 1: a, Số gồm 4 đơn vị và 6 chục là:

A. 46

B. 64

C. 44

D. 66

b, Số 25 đọc là…………………………………………………………..

Câu 2:

a, Số liền trước của số 30 là…………………………….

b, Số lẻ liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là………………………..

Câu 3:

a, Trong phép tính 14 + 36 = 50, thì 50 được gọi là………………….

b, Dòng nào nêu đúng tên gọi thành phần của phép tính 45 – 34 = 11

A. Số hạng – số hạng – Tổng

B. Số hạng – Số bị trừ - Tổng

C. Số trừ - số hạng - Hiệu

D. Số bị trừ - số trừ - Hiệu

Câu 4:

a, Từ số 15 đến số 77 có………………….số.

b, Trong phép tính cộng, nếu tăng một số hạng lên 23 đơn vị thì tổng………………

Câu 5:

a, 4 dm + 6 cm =?

A. 10 cm

B. 10 dm

C. 46 cm

D. 46 dm

b, Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đớn bé: 23, 67, 28, 76, 32, 82.

A. 23, 67, 28, 76, 32, 82.

B. 23, 28, 32, 67, 76, 82

C. 67, 76, 82, 23, 28,32

D. 82, 76, 67, 32, 28, 23

Câu 6: Một đoạn dây dài 86 cm, người ta cắt ra 4 dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét?

A. 46 cm

B. 82 cm

C. 90 cm

D. 44 cm

Câu 7: Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng:

Đề khảo sát môn Toán 2

A. 4 đoạn thẳng

B. 8 đoạn thẳng

C. 6 đoạn thẳng

D. 10 đoạn thẳng

II. Tự luận

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

34 + 23

65 – 12

49 + 11

29 + 37

Câu 9: Trong vườn có 19 cây cam và 25 cây bưởi. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và cây bưởi?

Tóm tắt

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 10: a, 3 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 39 tuổi. Hỏi 2 năm sau tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b, Viết các số hai chữ số mà hiệu hai chữ số là 6.

Các số đó là………………………………………………………………

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
7 1.236
Sắp xếp theo

    Đề thi KSCL đầu năm lớp 2

    Xem thêm