Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi có kèm theo đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 1 lên lớp 2, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả.

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An

Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh

Lớp: 2....

Họ và tên: .............................................

Thứ sáu, ngày 29 tháng 08 năm 2014

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Năm học: 2014 - 2015

MÔN TOÁN - LỚP HAI

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. 3 đoạn thẳng b. 4 đoạn thẳng c. 5 đoạn thẳng d. 6 đoạn thẳng

Bài 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế?

a. 24 cái ghế b. 48 cái ghế c. 60 cái ghế

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a. 15; 16; 17; ......;.......;.......; 21; .....;.......; 24;

Bài 4: Điền số

8 + ......= 10 10 = 6 + ....... 10 = ..... + 3

1 dm = ......cm 10 cm = ...... dm 2 dm = ......cm

Bài 5:

a. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 57, 35, 77, 52, 41

.............................................................................................

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 40, 60, 30, 10, 90

............................................................................................

Bài 6: Tính

Bài 7: Điền dấu <, >, = vào chỗ có dấu .....

35 + 4 ..... 40 67 – 7 .... 60

Bài 8: Trong lớp có 14 học sinh nữ và 15 học sinh nam.Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán

Bài 1: (5 điểm) câu a hoặc câu d vẫn tính điểm.

Bài 2: (5 điểm) câu c

Bài 3: 30 điểm

a. (15 điểm) Điền đúng mỗi số đạt 3 điểm (18; 19; 20; 22; 23)

b. (15 điểm) Điền đúng mỗi số đạt 3 điểm (20; 30; 50; 60; 70)

Bài 4: Điền số (30 điểm) mỗi bài điền đúng đạt 5 điểm

8 + 2 = 10 10 = 6 + 4 10 = 7 + 3

1 dm = 10 cm 10 cm = 1 dm 2 dm = 20 cm

Bài 5: (20 điểm)

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 35; 41; 52; 57; 77

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 90; 60; 40; 30; 10

Bài 6: Tính (30 điểm) mỗi bài điền đúng đạt 5 điểm

Bài 7: Điền dấu <, >, = (10 điểm)

35 + 4 < 40 67 – 7 = 60

Bài 8: (20 điểm)

Bài giải

Số học sinh đó có tất cả là: (5 điểm)

14 + 15 = 29 (học sinh) (10 điểm)

Đáp số: 29 học sinh (5 điểm)

Đánh giá bài viết
1 3.375
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Xem thêm