Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 - 2016 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 trường Tiểu học Phương Trung 2

Đề KSCL đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 - 2016 môn Toán, Tiếng Việt trường Tiểu học Phương Trung 2 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 2 mà đây cũng có thể được sử dụng dành cho các em học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức nâng cao. Mời các em tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học Phú Bình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Đoan Hùng, Phú Thọ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

(Thời gian: 20 phút)

Họ và tên học sinh :...................................................... Lớp :............

Nhận xét của giáo viên Ký và ghi rõ họ tên

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

BÀI 1: Đặt tính rồi tính:

17 + 22 46 + 3 69 - 3 56 - 33

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

BÀI 2: Sợi dây dài 98 cm. Cắt đi 46 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu cm?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

BÀI 3: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác:

...............................................

...............................................

...............................................

Đáp án đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2

(Thời gian: 20 phút)

Họ và tên học sinh: ...................................................... Lớp: ............

Nhận xét của giáo viên Ký và ghi rõ họ tên

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

BÀI 1: Tập chép: Học sinh nhìn đoạn văn bản sau và chép lại:

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Còn chín tháng nữa mới được nghỉ hè. Sẽ có biết bao bài tập, bài kiểm tra. Mẹ nói với tôi: "Hãy phấn chấn lên nào, con trai! Mẹ con mình sẽ cùng học mà." Nghe vậy, tôi thấy vui hơn.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 2: Điền vào chỗ trống c hay k:

........im khâu, ......iên nhẫn, ........ái ......ẹo.

Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

BÀI 1: Đặt tính rồi tính:

17 + 22 46 + 3 69 - 3 56 - 33

Yêu cầu học sinh đặt phép tính đúng.

17 + 22 = 39 46 + 3 = 49

69 - 3 = 66 56 - 33 = 23

BÀI 2: Sợi dây dài 98 cm. Cắt đi 46 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu cm?

Bài giải:

Sợi dây còn còn lại số cm là:

98 - 46 = 52(cm)

Đáp số: 52 cm

BÀI 3: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác:

Hình vẽ bên có 3 tam giác

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2

BÀI 1: Tập chép: Học sinh nhìn đoạn văn bản sau và chép lại:

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Còn chín tháng nữa mới được nghỉ hè. Sẽ có biết bao bài tập, bài kiểm tra. Mẹ nói với tôi: "Hãy phấn chấn lên nào, con trai! Mẹ con mình sẽ cùng học mà." Nghe vậy, tôi thấy vui hơn.

BÀI 2: Điền vào chỗ trống c hay k:

.......im khâu, ......iên nhẫn, ........ái ......ẹo.

Kim khâu, kiên nhẫn, cái kẹo

Đánh giá bài viết
1 2.898
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Xem thêm