Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường Tiểu học Phước Long 1 năm 2012 - 2013

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1

Lớp: 2.......................................
Họ và tên: ................................

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013

MÔN: TOÁN- LỚP 2

Thời gian: 40 phút
Ngày thi: 06/09/2012

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm)

a) Số lớn nhất trong các số 78; 69; 85; 57 là:
A. 78 B. 69 C. 85 D. 57

b) Số bé nhất trong các số 40; 53; 26; 19 là:
A. 40 B. 53 C. 26 D. 19

c) Số 45 đọc là:
A. Bốn lăm B. Bốn năm
C. Bốn mươi năm D. Bốn mươi lăm

d) Số ba mươi bảy được viết là:
A. 37 B. 73 C. 30 D. 70

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)
- Số liền trước số 63 là:…………………
- Số liền trước số 59 là :.........................
- Số liền sau số 99 là :.............................
- Số ở liền sau 35 liền trước 37 là :.........................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm)

Bài 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

69 – 6 25 + 40 58 – 38 2 + 63

Bài 5: Điền dấu <; > ; = thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)

22cm + 7cm .... 28cm

68cm .... 78cm – 6cm

Bài 6: (2 điểm)

a) Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 23 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

b) Lớp 1A có 15 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 7: Số ? (1 điểm)

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

Chính tả – 15 phút (10 điểm): GV đọc cho HS viết chính tả (nghe – viết)

Rước đèn

Đêm Trung thu. Càng về khuya đám rước đèn càng đông. Các bạn nhỏ mỗi người cầm trong tay một chiếc đèn: đèn lồng, đèn ông sao… Tiếng nói cười ríu rít làm rộn rã cả xóm làng.

Đánh giá bài viết
19 5.566
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Xem thêm