Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020 hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp các em ôn thi vào lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

1. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020 môn Toán

MÔN: TOÁN LỚP 2

(Thời gian: 20 phút)

Họ và tên học sinh:………………………………………………Lớp:…………

Nhận xét của giáo viên

Ký và ghi rõ họ tên

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………..

………………………..

BÀI 1: Đặt tính rồi tính:

17 + 22 46 + 3 69 - 3 56 - 33

………………………………………...........................................................

………………………………………...........................................................

………………………………………...........................................................

BÀI 2: Sợi dây dài 98 cm. Cắt đi 46 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu cm?

………………………………………...........................................................

………………………………………...........................................................

………………………………………...........................................................

BÀI 3: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020 môn

………………………………………...........................................................

………………………………………...........................................................

………………………………………...........................................................

2. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Việt

(Thời gian: 20 phút)

Họ và tên học sinh:………………………………………………

Lớp:…………

Nhận xét của giáo viên

Ký và ghi rõ họ tên

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………..

………………………..

BÀI 1: Tập chép: Học sinh nhìn đoạn văn bản sau và chép lại:

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Còn chín tháng nữa mới được nghỉ hè. Sẽ có biết bao bài tập, bài kiểm tra. Mẹ nói với tôi: “Hãy phấn chấn lên nào, con trai! Mẹ con mình sẽ cùng học mà.” Nghe vậy, tôi thấy vui hơn".

………………………………………...........................................................

………………………………………...........................................................

………………………………………...........................................................

Bài 2: Điền vào chỗ trống c hay k:

……..im khâu,……iên nhẫn, ……..ái ……ẹo.

3. Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020 môn Toán

BÀI 1: Đặt tính rồi tính:

17 + 22 46 + 3 69 - 3 56 - 33

Yêu cầu hs đặt tính đúng, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Kết quả lần lượt là:

17 + 22 = 39;

46 + 3 = 49

69 - 3 = 66

56 - 33 = 23

BÀI 2: Sợi dây dài 98 cm. Cắt đi 46 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu cm?

Bài giải:

Sợi dây còn lại số cm là:

98 -46 = 52 (cm)

Đáp số: 52 cm

BÀI 3: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác:

Hình vẽ bên có 3 tam giác

Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020 môn

4. Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Việt

BÀI 1: Tập chép: Học sinh nhìn đoạn văn bản sau và chép lại:

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Còn chín tháng nữa mới được nghỉ hè. Sẽ có biết bao bài tập, bài kiểm tra. Mẹ nói với tôi: “Hãy phấn chấn lên nào, con trai! Mẹ con mình sẽ cùng học mà.” Nghe vậy, tôi thấy vui hơn.

BÀI 2: Điền vào chỗ trống c hay k:

……..im khâu,……iên nhẫn, ……..ái ……ẹo.

Kim khâu, kiên nhẫn, cái kẹo

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2019 - 2020, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.951
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 2 Xem thêm