Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013 - 2014, Phòng GD-ĐT Chiêm Hóa

PHÒNG GD&ĐT CHIÊM HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH PHÚ

Họ và tên: ................................................
Lớp: 2 ...........................

BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
LỚP 2 - NĂM HỌC: 2013 - 2014

MÔN: TOÁN

I. Phần 1: Trắc nghiệm khách quan.

* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Trong các số: 85, 98, 91 số lớn nhất là:
A. 85 B. 98 C. 91

2. Trong các số: 50, 70, 80 số bé nhất là:
A. 50 B. 70 C. 80

3. Các số 45, 37, 54, 28 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 54, 45, 37, 28. B. 45, 54, 28, 37. C. 28, 37, 45, 54

4. Một tuần lễ em đi học mấy ngày?
A. 4 ngày B. 5 ngày. C. 6 ngày.

5. Kết quả của phép tính: 20 cm + 30 cm là :
A. 40 cm B. 50 cm C. 60 cm

6. Hình bên có mấy hình tam giác:
A. 2 B. 3 C. 4

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013 - 2014

II. Phần II: Trắc nghiệm tự luận:

1. Viết các số sau:

a) Ba mươi lăm: .................................. c) Năm mươi hai: ..................................

b) Tám mươi sáu: .................................. d) Chín mươi bảy: .................................

2. Đặt tính rồi tính:

a. 50 + 20 b. 88 - 32

c. 6 + 62 d. 73 - 3

3. Tính:

a. 60 - 20 + 40 = ............................

b. 90 - 30 - 60 = ..................................

4. Giải bài toán sau:

Lớp 1A có 20 bạn học sinh khá và 14 bạn học sinh giỏi. Hỏi lớp1Acó bao nhiêu bạn học sinh khá và giỏi

5. Điền số vào ô trống:

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013 - 2014

Đánh giá bài viết
5 2.682
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm