Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82: Ôn tập về hình học

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82 trang 89

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82: Ôn tập về hình học trang 89 là tài liệu để học tốt Toán lớp 2 chọn lọc. Lời giải hay Toán lớp 2 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại nhận dạng, nêu tên gọi các hình đã học, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, xác định ba điểm thẳng hàng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82: Ôn tập về hình học trang 89

Câu 1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82: Ôn tập vê hình học trang 89

Câu 2.

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm ……………

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm ………….

Câu 3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82

Câu 4. a) Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82: Ôn tập vê hình học trang 89

b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, …; ………..; ……………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82

Câu 2. a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82 câu 2a

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82 câu 2b

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82 câu 3

Câu 4. a)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 82 câu 4

b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, C; M, N, P; A, I, N.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm