Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học tiếp theo bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng hình học trong phạm vi lớp 2, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) Đường gấp khúc ABCD là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

b) Độ dài đường gấp khúc GHKM là:

20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)

Đáp số: 80mm.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 30cm, BC = 15cm, AC = 35cm.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

30 + 15 + 35 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 5cm

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm.

(Hoặc có thể tính: 5 x 4 = 20 cm)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Em thử đoán xem nếu con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn.

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Ước lượng bằng mắt, ta thấy:

Tổng độ dài các đoạn thẳng MN, OP, QC bằng độ dài đoạn thẳng AB.

Tổng độ dài các đoạn thẳng AM, NO, PQ bằng độ dài đoạn thẳng BC.

Vậy độ dài hai đường gấp khúc ABC và AMNOPQC bằng nhau.

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 6 = 11 (cm)

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 =11 (cm)

Vậy độ dài hai đường gấp khúc đó bằng nhau.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Có thể xếp hình như sau:

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
27
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm