Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 29: Bài toán về ít hơn

Giải vở bài tập Toán 2 bài 29 trang 32

Giải vở bài tập Toán 2 bài 29: Bài toán về ít hơn bao gồm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 32 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập dạng Toán có lời văn về ít hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 29: Bài toán về ít hơn

Câu 1. Tổ 1 gấp được 17 cái thuyền, tổ 2 gấp được ít hơn tổ 1 là 7 cái thuyền. Hỏi tổ 2 gấp được bao nhiêu cái thuyền?

Tóm tắt:

Tổ 1: 17 cái thuyền

Tổ 2 ít hơn tổ 1: 7 cái thuyền

Tổ 2:… cái thuyền?

Câu 2. Hoa cao 95 cm, Bình thấp hơn Hoa 3 cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Câu 3. Lớp 2A có 19 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?

Câu 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Vườn nhà Mai: 25 cây

Vườn nhà Hoa ít hơn vườn nhà Mai: 5 cây

Vườn nhà Hoa: … cây?

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Tóm tắt:

Tổ 1: 17 cái thuyền

Tổ 2 ít hơn tổ 1: 7 cái thuyền

Tổ 2:… cái thuyền?

Bài giải

Số cái thuyền tổ 2 gấp được là:

17 – 7 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền

Câu 2.

Chiều cao của Bình là:

95 – 3 cm = 92 (cm)

Đáp số: 92 cm.

Câu 3.

Tóm tắt

Gái: 19 học sinh

Trai ít hơn gái: 3 học sinh

Trai:… học sinh

Bài giải

Số học sinh trai lớp 2A có là:

19 – 3 = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh.

Câu 4.

Tóm tắt

Vườn nhà Mai: 25 cây

Vườn nhà Hoa ít hơn vườn nhà Mai: 5 cây

Vườn nhà Hoa: ….cây?

Bài giải

Số cây ở vườn nhà Hoa có là:

25 – 5 = 20 cây.

Đáp số: 20 cây.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm