Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2: Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2: Ngày giờ. Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGk Toán 2: Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh nhận biết được: một ngày có 24 giờ; biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong một ngày; nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ. Đồng thời, củng cố thêm biểu tượng về thời gian (thời điểm, khoảng thời gian, các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm) và đọc đúng trên đồng hồ.

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Ngày giờ (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 76, 77)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình 1: Em tập thể dục lúc 6 giờ sáng

Hình 2: Mẹ em đi làm về lúc 12 giờ trưa

Hình 3: Em chơi bóng lúc 5 giờ chiều

Hình 4: Lúc 7 giờ tối em xem phim truyền hình

Hình 5: Lúc 10 giờ đêm em đi ngủ

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Tranh 1: Em đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ C.

Tranh 2: Em đi chơi thả diều lúc 17 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 3: Em ngủ lúc 10 giờ đêm ứng với đồng hồ B.

Tranh 4: Em đọc truyện lúc 8 giờ tối ứng với đồng hồ A

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu:

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2

15 giờ hay 3 giờ chiều 20 giờ hay ... giờ tối

Hướng dẫn giải

Hình 2. 20 giờ hay 8 giờ tối.

Hướng dẫn giải bài Thực hành xem đồng hồ (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 78)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Tranh 1: An đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ B.

Tranh 2: An thức dậy lúc 6 giờ sáng ứng với đồng hồ A.

Tranh 3: Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 4: 17 giờ An đá bóng ứng với đồng hồ C.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Câu nào đúng? Câu nào sai?

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2

a) Đi học đúng giờ. c) Cửa hàng đã mở cửa. e) Lan tập đàn lúc 20 giờ

b) Đi học muộn giờ d) Cửa hàng đóng cửa. g) Lan tập đàn lúc 8 giờ sáng

Hướng dẫn giải

Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

8 giờ; 11 giờ; 14 giờ;

18 giờ; 23 giờ.

Hướng dẫn giải

  • Đồng hồ chỉ 8 giờ: Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.
  • Đồng hồ chỉ 11 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12.
  • Đồng hồ chỉ 14 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.
  • Đồng hồ chỉ 18 giờ: Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12.
  • Đồng hồ chỉ 23 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 2: Ngày, tháng. Thực hành xem lịch

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm