Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải vở bài tập Toán 2 bài 157

Giải vở bài tập Toán 2 bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập cấu tạo các dạng bài tập về phép cộng và phép trừ. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 157 trang 83

Câu 1. Tính nhẩm:

6 + 9 =…

30 + 40 =...

300 + 300 =…

15 − 8 =...

7 + 9 =…

80 − 60 =...

600 − 300 =…

16 − 8 =...

8 + 9 =…

50 + 30 =...

700 + 200 =…

17 − 8 =...

9 + 9 =…

90 − 30 =...

900 − 700 =…

18 − 9 =...

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

45 + 35

…………

…………

…………

62 − 17

…………

…………

…………

867 − 432

…………

…………

…………

246 + 513

…………

…………

…………

80 − 36

…………

…………

…………

29 + 37

…………

…………

…………

503 + 194

…………

…………

…………

672 − 372

…………

…………

…………

Câu 3. Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 4. Ô tô to chuyển được 980kg gạo, ô to bé chuyển được ít hơn ô tô to 250kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 157

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

6 + 9 = 15

30 + 40 = 70

300 + 300 = 600

15 − 8= 7

7 + 9 = 16

80 − 60 = 20

600 − 300 = 300

16 − 8 = 8

8 + 9 = 17

50 + 30 =8 0

700 + 200 = 900

17 − 8 = 9

9 + 9 = 18

90 − 30 = 60

900 − 700 = 200

18 − 9 = 9

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 157

Câu 3. Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 157

Bài giải

Số học sinh có trong trại hè là:

475 + 510 = 985 (học sinh)

Đáp số: 985 học sinh

Câu 4. Ô tô to chuyển được 980kg gạo, ô to bé chuyển được ít hơn ô tô to 250kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 157

Bài giải

Ô tô bé chở được là:

980 − 250 = 730 (kg)

Đáp số: 730 kg

Câu 5. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 157

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm