Giải vở bài tập Toán 2 bài 98: Luyện tập Bảng nhân 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 98

Giải vở bài tập Toán 2 bài 98: Luyện tập Bảng nhân 5 giúp các em học sinh học thuộc lòng bảng nhân 5 và ôn tập lại toàn bộ các bài tập có phép nhân với 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải để cùng luyện tập tốt các bài tập về bảng nhân 5 trong chương 5.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 98 câu 1, 2, 3 , 4

Câu 1. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 98: Luyện tập Bảng nhân 5

Câu 2. Tính (theo mẫu):

Mẫu:

5 × 4 − 9 = 20 − 9 = 11

a)

5 × 5 − 10 =........................=..........................

b)

5 × 7 − 5 =........................=.....................…

c)

5 × 9 − 25 =........................=.....................…

d)

5 × 6 − 12 =........................=.....................…

Câu 3. Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Giải vở bài tập Toán 2 bài 98: Luyện tập Bảng nhân 5

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 98: Luyện tập Bảng nhân 5

Câu 2. Tính (theo mẫu):

a)

5 × 5 − 10 = 25 − 10 = 15

b)

5 × 7 − 5 = 35 − 5 = 30

c)

5 × 9 − 25 = 45 − 25 = 20

d)

5 × 6 − 12 = 30 − 12 =18

Câu 3. Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 98: Luyện tập Bảng nhân 5

Bài giải

Số ki-lô-gam có trong 4 bao là:

5 x 4 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg

Giải vở bài tập Toán 2 bài 98: Luyện tập Bảng nhân 5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 2.151
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm