Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 bài 24: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 2 bài 24: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK lớp 2 trang 95, 96, 97 bộ sách Kết nối tri thức, giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức và ôn lại toàn bộ kiến thức đã học trong chương 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 23: Phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số Kết nối tri thức

Luyện tập trang 95, 96 SGK Toán lớp 2 tập 1

Bài 1 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.

34 – 7

45 – 8

60 – 12

51 – 19

Hướng dẫn:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 1 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Bài 2 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

Bài 2 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 88 + 4 = 92

92 – 7 = 85

85 – 26 = 59.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 2 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Bài 3 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Cầu thang lên nhà sóc có tất cả 32 bậc thang. Sóc đã leo được 9 bậc thang. Hỏi sóc cần leo thêm bao nhiêu bậc thang nữa để vào nhà?

Bài 3 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Hướng dẫn:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bậc thang có tất cả, số bậc thang sóc đã leo được) và hỏi gì (số bậc thang sóc cần leo thêm để vào nhà ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bậc thang sóc cần leo thêm để vào nhà ta lấy số bậc thang có tất cả trừ đi số bậc thang sóc đã leo được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 32 bậc thang

Đã leo: 9 bậc thang

Cần leo thêm: ... bậc thang?

Bài giải

Sóc cần leo thêm số bậc thang nữa để vào nhà là:

32 – 9 = 23 (bậc thang)

Đáp số: 23 bậc thang.

Bài 4 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Chọn câu trả lời đúng.

Bài 4 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Kết quả của phép tính nào sau đây là số nhãn vở của Rô-bốt?

A. 32 – 17

B. 62 – 42

C. 51 – 33

Hướng dẫn:

- Thực hiện tính các phép tính ở các đáp án A, B, C.

- So sánh kết quả tìm được với 15 và 20 và dùng gợi ý về số nhãn vở của Rô-bốt “nhiều hơn của Nam nhưng ít hơn của Mai” để tìm phép tính chỉ số nhãn vở của Rô-bốt.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 32 – 17 = 15 ;

62 – 42 = 20 ; 51 – 33 = 18.

Mà: 15 < 18 < 20 nên số nhãn vở của Rô-bốt là 18 cái.

Vậy số nhãn vở của Rô-bốt là kết quả của phép tính 51 – 33.

Chọn C.

Bài 5 trang 96 Toán lớp 2 tập 1

Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số. Số bé nhất trong các số đó là số nào? Số lớn nhất trong các số đó là số nào?

Bài 4 trang 95 Toán lớp 2 tập 1

Hướng dẫn::

- Tìm các số có hai chữ số ghép được từ ba thẻ số đã cho.

- So sánh các số để tìm số bé nhất, số lớn nhất trong các số đó.

Lời giải chi tiết:

Ghép hai trong ba thẻ số đã cho ta được các số có hai chữ số là 33; 38 và 83.

Mà: 33 < 38 < 83.

Vậy số bé nhất trong các số đó là 33. Số lớn nhất trong các số đó là 83.

Luyện tập trang 96, 97 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 96 Toán lớp 2 tập 1

Tính.

25 + 65 – 30

90 – 40 – 26

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

25 + 65 – 30 = 90 – 30 = 60.

90 – 40 – 26 = 50 – 26 = 24.

Bài 2 trang 96 Toán lớp 2 tập 1

Chú ong bay về tổ theo đường hình sợi dây dưới đây, xuất phát từ mũi tên.

Bài 2 trang 96 Toán lớp 2 tập 1

Tính tổng các số trên ba bông hoa mà chú ong đã gặp.

Hướng dẫn:

Xác định số trên các bông hoa, sau đó tính tổng các số đó.

Lời giải chi tiết:

Các số trên ba bông hoa mà chú ong đã gặp là 5; 61 và 8.

Tổng các số trên ba bông hoa mà chú ong đã gặp là:

5 + 61 + 8 = 74

Đáp số: 74.

Bài 3 trang 96 Toán lớp 2 tập 1

Anh Khoai đốn được hai cây tre. Cây thứ nhất có 43 đốt, cây thứ hai có 50 đốt. Hỏi hai cây tre có tất cả bao nhiêu đốt tre?

Bài 3 trang 96 Toán lớp 2 tập 1

Hướng dẫn:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số đốt tre của cây tre thứ nhất, số đốt tre của cây tre thứ hai) và hỏi gì (số đốt tre của cả hai cây tre), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số đốt tre của cả hai cây tre ta lấy số đốt tre của cây tre thứ nhất cộng với số đốt tre của cây tre thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cây thứ nhất: 43 đốt tre

Cây thứ hai: 50 đốt tre

Cả hai cây: ... đốt tre?

Bài giải

Hai cây tre có tất cả số đốt tre là:

43 + 50 = 93 (đốt tre)

Đáp số: 93 đốt tre.

Bài 4 trang 97 Toán lớp 2 tập 1

Tìm chữ số thích hợp.

a) 60 – 9 > 5⍰

b) 42 – 4 < 3⍰

Hướng dẫn:

- Thực hiện tính kết quả phép tính ở vế trái.

- Dưạ vào kết quả để tìm chữ số cần điền vào dấu “?”.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 60 – 9 = 51.

Khi đó ta có: 51 > 5⍰

Do đó chữ số thích hợp điền vào dấu “?” là 0.

b) Ta có: 42 – 4 = 38.

Khi đó ta có: 38 < 3⍰

Do đó chữ số thích hợp điền vào dấu “?” là 9.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

.......................................................

Trên đây là: Toán lớp 2 bài 24: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với hướng dẫn giải rất hay và chi tiết. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa lớp 2bài thi cuối học kì lớp 2 thật tốt. Bên cạnh giải Toán 2 sách kết nối, các em có thể tham khảo thêm Giải Toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo; Giải Toán lớp 2 Cánh Diều để kết hợp làm tất cả các dạng bài tập.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp của VnDoc. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm