Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Luyện tập chung chương 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Ôn tập về giải Toán

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 88)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

12 – 4 = 9 + 5 = 11 – 5 = 20 – 8 =

15 – 7 = 7 + 7 = 4 + 9 = 20 – 5 =

13 – 5 = 6 + 8 = 16 – 7 = 20 – 4 =

Hướng dẫn giải

12 – 4 = 8 9 + 5 = 14 11 – 5 = 6 20 – 8 = 12

15 – 7 = 8 7 + 7 = 14 4 + 9 = 13 20 – 5 = 15

13 – 5 = 8 6 + 8 = 14 16 – 7 = 9 20 – 4 = 16

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

28 + 19; 73 – 35; 53 + 47; 90 – 42.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Toán lớp 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) x + 18 = 62; b) x – 27 = 37; c) 40 – x = 8.

Hướng dẫn giải

a) x + 18 = 62; b) x – 27 = 37; c) 40 – x = 8.

x = 62 – 18 x = 37 + 27 x = 40 – 8

x = 44 x = 64 x = 32

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu kg?

Hướng dẫn giải

Con lợn bé cân nặng:

92 – 16 = 76 (kg)

Đáp số: 76 kg

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
4 3.225
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm