Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập 8 cộng với một số 8 + 5

Bài tập Toán lớp 2: 8 cộng với một số, 8 + 5 là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép cộng của 8 với một số

+ Phép cộng 8 + 5

Đặt tính:

Bài tập 8 cộng với một số 8 + 5

+ Bảng cộng 8 với một số

8 + 0 = 8 8 + 1 = 9 8 + 2 = 10 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12
8 + 5 = 13 8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17

+ Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai số thì kết quả của phép tính đó không thay đổi

B. Bài tập vận dụng về 8 cộng với một số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 8 + 4 là:

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 2: Phép tính nào dưới đây có tổng bằng 15?

A. 8 + 7 B. 8 + 2 C. 8 + 9 D. 8 + 8

Câu 3: Lan có 8 quả cam, Hồng có 6 quả cam. Hỏi cả hai bạn có tổng cộng bao nhiêu quả cam?

A. 14 quả cam B. 15 quả cam C. 16 quả cam D. 17 quả cam

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 8 + 3 …. 8 + 7 là:

A. > B. < C. =  

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 8 + …. = 12 là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

8 + 5 = 8 + 2 = 8 + 7 = 5 + 8 = 6 + 8 =
8 + 9 = 3 + 8 = 8 + 4 = 8 + 3 = 8 + 8 =

Bài 2: Đặt rồi tính

8 + 2 8 + 7 8 + 6 8 + 9

Bài 3: Tính nhẩm:

8 + 2 + 4 = 8 + 8 + 1 = 8 + 4 + 9 =
8 + 3 + 6 = 8 + 9 + 1 = 8 + 5 + 7 =

Bài 4: Hoa có 5 quyển vở. Hoa được cô giáo tặng thêm 8 quyển vở nữa. Hỏi Hoa có tổng cộng bao nhiêu quyển vở?

C. Lời giải bài tập 8 cộng với một số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A A B B

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

8 + 5 = 13 8 + 2 = 10 8 + 7 = 15 5 + 8 = 13 6 + 8 = 14
8 + 9 = 17 3 + 8 = 11 8 + 4 = 12 8 + 3 = 11 8 + 8 = 16

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

8 + 2 = 10 8 + 7 = 15 8 + 6 = 14 8 + 9 = 17

Bài 3:

8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

8 + 8 + 1 = 16 + 1 = 17

8 + 4 + 9 = 12 + 9 = 21

8 + 3 + 6 = 11 + 6 = 17

8 + 9 + 1 = 17 + 1 = 18

8 + 5 + 7 = 13 + 7 = 20

Bài 4:

Hoa có tổng cộng số quyển vở là:

5 + 8 = 13 (quyển vở)

Đáp số: 13 quyển vở

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: 8 cộng với một số, 8 + 5. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Toán lớp 2

Xem thêm