Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 2: Luyện tập

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 2: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 8 cộng với một số. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 22)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

8 + 2 = 8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 5 =

8 + 6 = 8 + 7 = 8 + 8 = 8 + 9 =

18 + 6 = 18 + 7 = 18 + 8 = 18 + 9 =

Bài giải

8 + 2 = 10 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12 8 + 5 = 13

8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17

18 + 6 = 24 18 + 7 = 25 18 + 8 = 26 18 + 9 = 27

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

38 + 15; 48 + 24; 68 + 13;

78 + 9; 58 + 26;

Bài giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 28 cái

Gói kẹo dừa: 26 cái

Cả hai gói: ... cái?

Bài giải

Số kẹo cả hai gói kẹo có là:

28 + 26 = 54 (cái)

Đáp số: 54 cái kẹo

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số?

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22

Bài giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ?

A. 68

B. 22

C. 32

D. 24

Bài giải

Khoanh vào chữ C.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 23 SGK Toán 2: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm