Giải bài tập trang 133 SGK Toán 2: Số 0 trong phép nhân và phép chia

Giải bài tập trang 133 SGK Toán 2: Số 0 trong phép nhân và phép chia

Giải bài tập trang 133 SGK Toán 2: Số 0 trong phép nhân và phép chia với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài phép nhân và phép chia với số 0. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 2: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Hướng dẫn giải bài Số 1 trong phép nhân và phép chia – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 133)

  • Số 0 nhân với số nào cũng bằng số 0
  • Số nào nhân với 0 cũng bằng 0
  • Số 0 chia cho số nào khác cũng bằng 0
  • Không có phép chia cho 0

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

0 x 4 = 0 x 2 = 0 x 3 = 0 x 1 =

0 x 4 = 0 x 2 = 3 x 0 = 1 x 0 =

Hướng dẫn giải

0 x 4 = 0 0 x 2 = 0 0 x 3 = 0 0 x 1 = 0

0 x 4 = 0 0 x 2 = 0 3 x 0 = 0 1 x 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

0 : 4 = 0 : 3 =

0 : 2 = 0 : 1 =

Hướng dẫn giải

0 : 4 = 0 0 : 3 = 0

0 : 2 = 0 0 : 1 = 0

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 133 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

0 x 5 = 0 3 x 0 = 0

0 : 5 = 0 0 : 3 = 0

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính:

2 x 2 : 0 =

5 x 5 : 0 =

0 : 3 x 3 =

0 : 4 x 1 =

Hướng dẫn giải

2 x 2 : 0 = 0

5 x 5 : 0 = 0

0 : 3 x 3 = 0

0 : 4 x 1 = 0

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2: Luyện tập

Đánh giá bài viết
2 1.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm