Giải vở bài tập Toán 2 bài 74: Ngày giờ

Giải vở bài tập Toán 2 bài 74

Giải vở bài tập Toán 2 bài 74: Ngày giờ với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh nhận biết được đơn vị đo thời gian: ngày, giờ nhằm củng cố thêm biểu tượng về thời gian (thời điểm, khoảng thời gian, các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm) và đọc đúng trên đồng hồ.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 74 trang 79, 80

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Một ngày có ….. giờ

Sáng

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, ….. giờ sáng, ….. giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, …..giờ sáng, …..giờ sáng, …...giờ sáng, 10 giờ sáng.

Trưa

11 giờ trưa, …..giờ trưa.

Chiều

1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (…..giờ), 3 giờ chiều (…..giờ), 4 giờ chiều (…..giờ), 5 giờ chiều (…..giờ), 6 giờ chiều (…..giờ).

Tối

…..giờ tối (19 giờ), ….. giờ tối (20 giờ), ….. giờ tối (21 giờ).

Đêm

10 giờ đêm (…..giờ), …..giờ đêm (23 giờ), ….. giờ đêm (24 giờ)

Câu 2. Số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 74

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 74 câu 3

Câu 4. Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 74 câu 4

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Một ngày có 24 giờ

Sáng

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.

Trưa

11 giờ trưa, 12 giờ trưa.

Chiều

1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).

Tối

7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).

Đêm

10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ)

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 74

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 74

Câu 4. Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 74

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.831
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm