Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán dưới đây là Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 dùng để kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán lớp 2. Đây là đề thi học kì 2 lớp 2 tham khảo toán lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

1. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 1m = ..... cm là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ):

1 kg = ..... g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25

b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10

B. 30

C. 2

D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Trong hình bên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Lớp 2A có 32 học sinh được chia đều thành 4 hàng để tập thể dục. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? (1đ)

Bài 9. Thùng to có 237l dầu, thùng nhỏ chứa ít hơn thùng to 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu (1đ)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý C

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ):

1 kg = 1000 g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25                      b) x : 4 = 4

x = 25 : 5                             x = 4 x 4

x = 5                                 x = 16

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

Khoanh vào ý A. 10

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý A

Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý B

Câu 8:

Bài giải

Mỗi hàng có số học sinh là: (0.25đ)

32 : 4 = 8 (học sinh) (0.5đ)

Đáp số: 8 học sinh (0.25đ)

Câu 9: (1đ).

Thùng nhỏ có số lít dầu là:

237 - 25 = 212 (lít).

3. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Toán (35 phút)

Họ và tên:..............................................................            Lớp: 2…

Điểm Lời phê của giáo viên
 

 

 

Đề bài:

Bài 1: Số liền sau của số 499 là:

A. 497

B. 498

C. 500

Bài 2: Điền dấu >, <, = tương ứng

457 …….. 467                650………650

299……... 399                 401……... 397

Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:

A. 7

B. 4

C. 5

Bài 4: Giá trị của trong biểu thức x × 3 = 12 là:

A. 6

B. 4

C. 5

Bài 5: Đặt tính rồi tính

738 + 241            846 – 734           48 + 37           92 – 19

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

1m = …....dm                       100cm = ……..m

1m =…….cm                        10dm = ………m

Bài 7: Số hình tứ giác trong hình bên là:

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2

A. 1

B. 3

C. 4

Bài 8: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài các cạnh là:

AB = 20cm.

BC = 30 cm.

CA = 40cm

Bài 9: Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

4. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: C

Bài 2:

457 < 467

650 = 650

299 < 399

401 > 397

Bài 3: C

Bài 4: B

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Anh 2 cùng Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2. 

Ngoài Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1.489 663.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm