Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 5 được biên soạn là đề Toán lớp 2 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 2 kì 2 có trong đề thi lớp 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 2 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 448 được viết thành tổng là:

A. 400 + 40 + 8 B. 400 + 8 C. 400 + 40 D. 40 + 40 + 8

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 482, 194, 924, 738 là:

A. 738 B. 924 C. 194 D. 482

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X + 100 = 789 là:

A. X = 889 B. X = 689 C. X = 864 D. X = 624

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 8dm = ….mm là:

A. 800 B. 80 C. 8 D. 88

Câu 5: Mỗi bao gạo nặng 2kg. 6 bao gạo như vậy nặng số ki-lô-gam là:

A. 18kg B. 16kg C. 14kg D. 12kg

Câu 6: Kết quả của phép tính 214 + 583 – 383 là:

A. 460 B. 452 C. 414 D. 422

Câu 7: Số hình tam giác có trong hình dưới đây là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5

A. 6 hình B. 7 hình C. 8 hình D. 9 hình

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phép tính:

a) 104 + 255 – 112 b) 234 – 110 + 542
c) 120 + 257 + 100 d) 899 – 463 – 210

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X x 5 = 35 b) X : 7 = 4

Câu 10: Tính:

a) 12kg + 54kg – 47kg b) 22km – 15km + 55km

Câu 11: Bạn Lan chia đều 30 viên kẹo vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên kẹo?

Câu 12: Hà có 15 nhãn vở. Hà được mẹ cho thêm 18 nhãn vở. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm

1. A 2. B 3. B 4. A 5. D 6. C 7. C

II. Phần tự luận

Câu 8:

a) 104 + 255 – 112 = 359 – 112 = 247

b) 234 – 110 + 542 = 124 + 542 = 666

c) 120 + 257 + 100 = 377 + 100 = 477

d) 899 – 463 – 210 = 436 – 210 = 226

Câu 9:

a) X x 5 = 35

X = 35 : 5

X = 7

b) X : 7 = 4

X = 4 x 7

X = 28

Câu 10:

a) 12kg + 54kg – 47kg = 66kg – 47kg = 19kg

b) 22km – 15km + 55km = 7km + 55km = 62km

Câu 11:

Mỗi hộp có số viên kẹo là:

30 : 5 = 6 (viên kẹo)

Đáp số: 6 viên kẹo

Câu 12:

Hà có tất cả số nhãn vở là:

15 + 18 = 33 (nhãn vở)

Đáp số: 33 nhãn vở

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 2 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi lớp 2 kì 2 của các môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2 và Tiếng Anh lớp 2 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

Đánh giá bài viết
1 2.491
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm