Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT thị xã Quảng Trị năm 2020-2021

90
2
a) Cho
3
, ; .
5 2
cosa a
.
sin
a
6 2 4 4 2 4
sin 2sin cos 3sin cos cos
P x x x x x x
.
x
2
( 1) 2( 1) 2 0
m x m x
.
4 (2
ho A(1; -2), B(5;-4), C(-3; 2).
d
BC
.
, B, C.
5 (1
ho
2 2
2 4 5 0
x y x y
A(0;-1), M(3; 2).
B
2 2
1 1
OP OQ
----------------- ---------------------
sinh: danh:
01 trang)
2021
L
a)
2 2 1.
x x
b)
2
6 0
x x
c)
2 2 1x x
d)
2
x x
1 a
2x 2 x 1 x 3
1.0
1b
2
3
6 0
2
x
x x
x
1.0
1c
3 3
2 2 1 2 1 2 2 1 1
1
x
x x x x x x
x
0.5
0.25+0.25
1d
2 2
0 0
2 0 2
2
2 1
1 2
2 0 2
(2 ) 5 4 0
x x
x x
x
x x x
x
x x
x x x x
0.25+0.25+
0.25+0.25
2a
2
2
3 3 16 4
cos sin 1 sin .
5 5 25 5
a a
a
4
; sin .
2 5
aa
0.5+0.25
0.25
2b
6 2 4 4 2 4
sin 2sin cos 3sin cos cos
P x x x x x x
=
6 4 2 4 2 2 4 4
sin sin cos 2sin cos 2sin cos cos
x x x x x x x x
=
2 2 4 2 2 2 2 4
cos sin sin 2sin cos sin cos cos
x x x x x x x x
=
2
4 2 2 4 2 2
cos 2sin cos sin sin cos 1
x x x x x x
0.5
0.5
3
2
( 1) 2( 1) 2 0,
m x m x x
TH1: m = 1
TH2: m
2
2
1 0
1
1.
4 3 0
1 2( 1) 0
m
m
Ycbt
m m
m m
1 3m
1 3m
0.25
0.25
0.25
0.25
4a
A 1; 2
: 4 3 10 0
8;6 2(4; 3)
qua
d d x y
VTPT BC
0.5 + 0.5
4b
2 2 2 2
( ) : 2 2 0, 0
C x y ax by c a b c
A, B, C
1 4 2 4 0
( ) 25 16 10 8 0
9 4 6 4 0
a b c
C a b c
a b c
0.25
0.25
2 2
10
11 ( ) ( ) : 20 22 29 0
29
a
b tm C x y x y
c
0.25 + 0.25
5a
I
3 3 7
;
2 2 2
AH AI H
(1;3)
AI
3 12 0
x y
3 3 95 7 95 3 3 95 7 95
; ; ;
2 2 2 2
0.25
0.25
5b
2 2 2 2
1 1 1 1
( )
const
OP OQ OH OM
khi M
:3 2 13 0
H x y
0.25
0.25

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT thị xã Quảng Trị năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT thị xã Quảng Trị năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT thị xã Quảng Trị năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 5 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT thị xã Quảng Trị năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 161
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm