Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021

Trang 1/3 - Mã đề 488
SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
(Đề có 3 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề có 23 câu)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)
Câu 1: Tìm tâm và bán kính của đường tròn
( )
22
: 2 4 10Cx y x y+ + +=
.
A. Tâm
( )
1; 2
I
,bán kính
2R
=
. B. Tâm
( )
1; 2I
,bán kính
4R =
.
C. Tâm
( )
2; 4I
,bán kính
. D. Tâm
( )
1; 2I
,bán kính
4R =
.
Câu 2: Tp hp nghim ca h bất phương trình:
3x 7 0
x80
−>
+>
là.
A.
7
8;
3



. B.
( )
8; +∞
. C.
( )
;8
−∞
. D.
7
;
3

+∞


.
Câu 3: Tìm tt c các giá tr ca tham s
m
để phương trình
2
13 0x mx m +− =
có hai
nghim trái du.
A.
1
3
m >
. B.
2m
>
. C.
1
3
m <
. D.
2
m <
.
Câu 4: Tp nghim
S
ca bất phương trình
1
0
2
x
x
+
A.
(
]
( )
; 2 1;−∞ +∞
. B.
( )
[
)
; 2 1;−∞ +∞
. C.
(
]
2;1
. D.
[
)
2;1
.
Câu 5: Hàm số có kết qu xét du.
x
−∞
1
2
+∞
( )
fx
0
+
0
là hàm s nào dưới đây .
A.
( )
2
32fx x x=−+
. B.
( )
2
32fx x x=++
.
C.
( ) ( )( )
12fx x x= −+
. D.
( )
2
32fx x x=−− +
.
Câu 6: Tam thc
( ) ( )
2
3 22 1 4fx x m x m= + ++
dương với mi
x
khi.
A.
11
1
4
m−< <
. B.
11
1
4
m<<
. C.
11
1
4
m≤≤
. D.
1
11
4
m
m
<−
>
.
Câu 7: Trong mt phng vi h ta đ
Oxy
, cho hai điểm
( )
0;2A
,
( )
3;0B
. Phương trình
đường thng
AB
là.
Mã đề 488
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 2/3 - Mã đề 488
A.
1
23
xy
+=
. B.
1
32
xy
+=
.
C.
1
32
xy
+=
. D.
1
23
xy
+=
.
Câu 8: Cho
4
sin ,
52
= <<
π
α απ
. Tính
cos
α
.
A.
3
5
=
cos
α
. B.
1
5
=cos
α
. C.
3
5
= cos
α
. D.
1
5
=
cos
α
.
Câu 9: Điu kiện xác định ca bất phương trình
11
0
4
3
x
x
+>
là.
A.
3
4
x
x
>
. B.
4
x
. C.
3
4
x
x
. D.
4x >
.
Câu 10: Cho đưng tròn
( ) ( ) ( )
22
: 2 3 25.
Cx y
++ =
Phương trình tiếp tuyến ca
(
)
C
tại điểm
( )
1;1
B
là.
A.
3 4 7 0.
xy− −=
B.
2 3 0.xy
−=
C.
2 3 0.xy +=
D.
3 4 7 0.xy +=
Câu 11: Tp nghim ca bất phương trình
( )( )
32 6 0
xx
+≥
là.
A.
( ) ( )
; 3 3;−∞ +∞
. B.
( )
3; 3
.
C.
\ 3; 3
. D.
3; 3


.
Câu 12: Trong mt phng ta đ
Oxy
, phương trình tham số của đưng thẳng đi qua
( )
0; 2A
có vectơ chỉ phương
( )
3; 2
u =
là.
A.
3
2
xt
y
= +
=
. B.
3
22
xt
yt
=
=
. C.
2
23
xt
yt
=
= +
. D.
3
2
x
yt
=
=−+
.
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình
21 5xx−> +
.
A.
( ;4)−∞
. B.
( ;6)
−∞
. C.
(6; )+∞
. D.
(
4; )
+∞
.
Câu 14: Kết qu rút gn ca biu thc
2
sin tan
1
cos +1
αα
α
+

+


bng.
A. 1 + tanα. B.
2
1
cos
α
. C.
2
1
sin
α
. D. 2.
Câu 15: Cho đường thng (d):
x 2y 3 0

.Véctơ nào ới đây một vectơ pháp tuyến ca
( )
d
.
A..
( )
1
2;1=
n
B.
( )
2
2; 3=

n
.
C.
( )
3
2;1=
n
. D.
( )
4
1; 2=

n
.
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 3/3 - Mã đề 488
Câu 16: Trong mt phng vi h trc ta đ
Oxy
, cho điểm
( )
1; 2I
. Phương trình đường tròn
tâm I,bán kính R = 2 là .
A.
(
) (
)
22
1 22
xy+ +− =
. B.
( )
( )
22
1 22xy
++ =
.
C.
( ) ( )
22
1 24xy ++ =
. D.
( )
( )
22
1 24xy+ +− =
.
Câu 17: Cặp s
(
)
1; 1
là nghim ca bất phương trình.
A.
20
xy+−>
. B.
3 10
xy
−− <
.
C.
41xy+<
. D.
0xy−− <
.
Câu 18: Cho
ABC
có b = 6, c = 8,
0
ˆ
60A
=
. Độ dài cnh a bng.
A.
3 12
. B.
2 13
. C.
20
. D.
2 37
.
Câu 19: Bất phương trình:
2
20
xx−−<
có tp nghim.
A.
( )
1; 2
. B.
( ) ( )
; 1 2;−∞ +∞
. C.
( )
1; 2
. D.
{ }
1; 2
.
Câu 20: Côsin của góc giữa hai đường thng
1
: 2 70xy + −=
2
:2 4 9 0xy
− +=
bng.
A.
2
5
. B.
3
5
. C.
3
5
. D.
2
5
.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 21: Giải bất phương trình:
a)
2
2 5 30xx
+<
b)
2
56
0
1
xx
x
−+
Câu 22: Cho
π
αα

= <<


2
sin , 0
32
. Tính
cos
α
sin 2
α
.
Câu 23:Trong mặt phẳng với tọa độ
Oxy
, cho điểm
( )
3; 4M
, N(2; 3) và đường thẳng
:2 3 0
++=xy
.
a) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm,
M
,N .
b) Viết phương trình đường tròn tâm
( )
3; 4M
và tiếp xúc với đường thẳng
.
c) Tìm tọa độ điểm K nằm trên đường thẳng
sao cho
OMK có diện tích bằng
2
(đvdt).
------ HẾT ------
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có hướng dẫn giải chi tiết và đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm