Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm 2020-2021

Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn TOÁN 10 - đề 01
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN - Lớp: 10
Thi gian làm bài: 60 phút, không tính thời gian giao đề
Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình
2 1 0
x
là
A.
1
;
2

. B.
1
;
2

. C.
1
;
2
. D.
1
;
2
.
Câu 2: Tập nghiệm của hệ bất phương trình
4 0
2 0
x
x
là
A.
2;4
S   . B.
; 2 4;S
 
.
C.
2;4
S
. D.
; 2 4;S

.
Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
2
4 0
x mx
nghiệm
A.
4 4
m
. B.
4 4
m hay m
.
C.
2 2
m hay m
. D.
2 2
m
.
Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình
2 8 1 0
x x
có dạng
; .
a b
Khi đó
b a
bằng
A.
3.
B.
5.
C.
9.
D. -5.
Câu 5: Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A.
2 2
sin cos 1
. B.
2
2
1
1 tan , ( , )
cos 2
k k
C.
2
2
1
1 cot , ( , )
sin
k k
D.
tan cot 1, ( , )
2
k
k
Câu 6: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?
A. sin2a = 2sina. B. sin2a = cos
2
a – sin
2
a.
C. sin2a = 2sina.cosa. D. sin2a = sina + cosa.
Câu 7: Cho góc
tho
2
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.
sin 0
B.
tan 0
C.
cos 0
D.
cot 0
Câu 8: Giá tr của biểu thức
0 0 0 0
tan20 tan40 3 tan20 .tan40
bng
A.
3
3
. B.
3
3
. C.
3
. D.
3
.
Câu 9: Cho
3
cot , 0 .
5 2
x x
Trong các khẳng định sau khng định nào đúng?
A.
5
tan
3
x . B.
5
tan
3
x . C.
4
tan
3
x . D.
3
tan
4
x .
Câu 10: Cho
5
cos
13
a
và
3
2
a
. Tính
sin 2
a
.
A.
120
sin 2
169
a . B.
120
sin 2a
169
. C.
169
sin 2a
120
. D.
169
sin 2a
120
.
đề: 01
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn TOÁN 10 - đề 01
2
Câu 11: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. s
Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng
: 2 3 0
d x y
. Vectơ pháp tuyến của
đường thẳng
d
A.
2;3
n
B.
2;1
n
C.
1; 2
n
D.
1;3
n
Câu 13: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thng đi qua hai đim
3;2
A
?
1;4
B
A.
1
1;2 .
u
B.
2
2
.
;1
u
C.
3
2;6 .
u
D.
4
1;1 .
u
Câu 14: Phương trình đường tròn
2 2
: 4 6 12 0
C x y x y có đường kính đường tròn?
A. 5 B. 10 C. 8 D. 16
Câu 15: Ta độ tâm và bán kính của đường tròn
2 2
2 3 25
x y
A.
2; 3
I
và
5.
R
B.
2;3
I
5.
R
C.
2; 3
I
25.
R
D.
2;3
I
25.
R
Câu 16: Lập phương trình đường thng
song song với đường thẳng
:3 2 12 0
d x y và cắt các
trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A và B sao cho
AB 13
A.
3 2 12 0
x y . B.
3 2 12 0
x y .
C.
3 2 6 0
x y . D.
3 4 6 0
x y .
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (1đ)
Giải bất phương trình :
2
2
3 1
1
1
x x
x
.
Câu 2: (2,5đ)
a) Cho
3
sin ,
5
2
 
.nh
cos .
b) Chng minh đẳng thức:
sin sin 2 sin .
4 4
x x x
c) Rút gn biểu thức
2 2
sin cos sin cos .
A x x x x
Câu 3: (0,5đ) Trong mt phẳng Oxy cho tam giác ABC điểm
(1;1)
A
đường cao tB C nm trên
các đường thẳng
1
: 2 8 0
d x y
và
2
:2 3 6 0
d x y
. Hãy viết phương trình tng quát của đường
cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.
Câu 4: (2đ) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC
( 1;0), (1;2), (3; 1)
A B C
a) Viết phương trình của đường thẳng chứa cạnh BC.
b) Viết phương trình đường tròn ngoi tiếp tam giác ABC.
………………..Hết……………
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn TOÁN 10 - đề 01
3
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN - Lp: 10
đề: 01
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 u 6 Câu 7 Câu 8
D A B B D C C D
Câu 9 u 10 Câu 11 u 12 u 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16
A A D C B B A C
B. TLUN
Câu Đáp án Thang điểm
Câu 1
(1,0đ)
a) (1đ) Giải bất phương trình
2
2
3 1
1.
1
x x
x
2
3 2
0
1
x
x
+ Vẽ đúng bảng xét dấu .
+ Kết luận tập nghiệm
2
; 1 ;1
3

S
0,25
0,5
0,25
Câu 2
(2,5đ)
a) (1đ) Cho
3
sin ,
5
2
 
. Tính
cos .
+ Tính
2
16
cos
25
4
cos
5
b) (0,75đ) Chứng minh đẳng thức:
sin sin 2sin .
4 4
x x x
+ Áp dụng đúng công thức cộng vế 1.
+ Thế
2
cos sin
4 4 2
+ Thu gọn được kết quả.
c) (0,75đ) Rút gọn biểu thức
2 2
sin cos sin cos .
A x x x x
+ Khai trin đúng hằng đẳng thức
+ thế được
2 2
sin cos 1.
x x
+ Kết quả
2.
A
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 3
(0,5đ)
(0,5đ) Tam giác ABC điểm
(1;1)
A
đường cao tB C nm trên các
đường thng
1
: 2 8 0
d x y
2
:2 3 6 0
d x y
. Hãy viết phương
trình tng qt của đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.
+ Xác đnh được tọa độ giao điểm của hai đường d
1
và d
2
là
9 7
; .
4 2
H
+ Viết đúng PTTQ của đường thẳng đi qua hai điểm A H.
0,25
0,25
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm 2020

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 16 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 244
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm