Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2020- 2021 Đề 4

Đề thi giữa kì 2 môn hóa học lớp 9 Có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2020-2021 Đề 4 Có đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là nội dung đánh giá năng lực học tập giữa kì 2 cho các bạn học sinh. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cũng như các dạng bài tập tính toán giúp ôn tập, củng cố cũng như rèn luyện các kĩ năng thao tác giải các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn học: Hóa học 9

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 4

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây (0,25đ)

Biết: Ca = 40, Na = 23, K = 39, Fe = 56, C = 12, H =1, O= 16, S = 32, Cl =35,5, Mg =24, S = 32, F = 20, Br= 80, I = 127

Câu 1. Phi kim nào dưới đây trong điều kiện thường không tồn tại ở trạng thái rắn? 

A. Nito B. Photpho C. Cacbon D. Silic

Câu 2. Cho các chất sau: Cu, NaOH, H2, O2. Số chất tác dụng trực tiếp được với clo là: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3. Muối cacbonat nào dưới đây có khả năng hòa tan vào nước?

A. CaCO3 B. MgCO3 C. Na2CO3 D. BaCO3

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng hợp chất nào dưới đây? 

A. NaCl 

B. NaClO 

C. KMnO4 

D. KClO

Câu 5. Cho 10,5 gam khí clo tác dụng với một kim loại hóa trị III thu được 16,25 gam muối clorua. Kim loại hóa trị III trong phản ứng trên là 

A. Fe B. Al C. Cu D. Na

Câu 6. Khi cho CO2 tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ 2:3 sản phẩm thu được là: 

A. NaHCO3 

B. Na2CO3, H2

C. NaHCO3, Na2CO3, H2

D. Na2CO3, NaOH, H2

Câu 7. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. C2H4 B. C2H2 C. C6H6 D. C2H6

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ứng với mỗi chất chỉ có một CTPT.

B. Mỗi chất chỉ có một CTCT.

C. Có nhiều chất khác nhau có CTPT giống nhau.

D. Một chất có thể được biểu diễn bằng nhiều CTCT khác nhau.

Câu 9. Cho các chất sau: CO, H2CO3, CH4, C2H4, C6H6, CO2. Số chất thuộc vào hợp chất hữu cơ là: 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất hữu có A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. dA/kk = 1,58. Xác định CTPT của A?

A. C2H4O B. C2H6O C. C3H8O D. C4H10O

Câu 11. Để chứng minh sản phẩm của phản ứng cháy giữa metan và oxi có tạo thành khí cacbonic hay không ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào say đây?

A. Nước cất

B. Nước vôi trong

C. Nước muối

D. Thuốc tím

Câu 12. Chất nào sau đây gây nổ khi trộn với nhau?

A. H2 và O2

B. H2 và Cl2

C. CH4 và H2

D. CH4 và O2

Câu 13. Cho các nguyên tố sau: Li, Cs, K, Na. Thứ tự tăng dần tính kim loại từ trái qua phải của các nguyên tố trên là: 

A. Li< Cs< K< Na. 

B. Na< K< Cs< Li 

C. K< Cs< Li< Na

D. Li< Na< K< Cs

Câu 14. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. CO và CO2 đều là oxit axit

B. CO không phải oxit axit; CO2 là oxit axit

C. CO là chất có tính khử; CO2 là oxit axit

D. CO là oxit axit, CO2 là oxit không tạo muối

Câu 15. Nhiệt phân muối Ca(HCO3)2 thu được sản phẩm là 

A. CaCO3, CO2

B. CaCO3, H2

C. CaCO3, H2O, CO2

D. CaO, H2O, CO2

Câu 16. Cho m gam hỗn hợp muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl thu đươc 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 32,3 gam muối clorua. Giá trị của m là:

A. 3,7 B. 29 C. 19,1 D. 35,6

Câu 17. Phản ứng nào sau đây là sai?

A. SiO2 + 2C → 2CO+ Si

B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O

C. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

D. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

Câu 18. Điều kiện để phản ứng giữa Metan và Clo xảy ra là:

A. Có bột sắt làm xúc tác

B. Có axit làm xúc tác

C. Có nhiệt độ

D. Có ánh sáng

Câu 19. Khi tiến hành phản ứng thế giữa khí metan với clo có chiếu sáng thu được một sản phẩm thế chứa 83,529% clo theo khối lượng. Công thức của sản phẩm thế thu được là:

A. CH2Cl2

B. CHCl3

C. CCl4

D. CH3Cl

Câu 20. Thể tích khí oxi cần để đốt cháy hết 3,36 lít khí metan là:

A. 6,72 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 22,4 lít 

Câu 21. Khi dẫn khí etilen vào dung dịch Brom dư đựng trong ống nghiệm có quan sát thấy

A. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất kết tủa

B. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm

C. màu của dung dịch brom nhạt dần, có khí thoát ra

D. màu của dung dịch brom không thay đổi

Câu 22. Có hỗn hợp gồm C2H4; CH4; CO2. Để nhận ra từng khí có trong hỗn hợp trên có thể sử dụng lần lượt các hóa chất là

A. dung dịch nước brom, lưu huỳnh đioxit.

B. KOH; dung dịch nước brom.

C. NaOH; dung dịch nước brom.

D. Ca(OH)2; dung dịch nước brom.

Câu 23. Số đồng phân cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24. Hợp chất hữu cơ A có chứa các nguyên tố C, H, O. Trong đó phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon là 40%, nguyên tói hidro là 6,67%. Xác định công thức phân tử của A biết rằng phân tử khối của A là 60 gam/mol.

A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C2H6O D. CH2O2

Câu 25. Cho 20 g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hóa trị II và III vào dung dịch HCl 0,5 M vừa đủ thu được dung dịch A và 1,344 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Thể tích dung dịch HCl đã dùng và giá trị của m là?

A. 0,12 lít và 10,33 gam

B. 0,24 lít và 20,66 gam

C. 0,24 lít và 25,32 gam

D. 0,3 lít và 21,32 gam

--------------Hết---------------

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2020- 2021 Đề 4

1A 2C 3C 4D 5B
6D 7D 8A 9B 10B
11B 12D 13D 14B 15C
16B 17B 18D 19A 20A
21B 22D 23D 24A 25B

...............................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2020- 2021 Đề 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 934
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm