Bộ đề thi giữa kì 2 Địa lí 9 năm học 2022 - 2023 có đáp án

Mời các bạn tham khảo Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Địa lí năm học 2022 - 2023 do VnDoc đăng tải sau đây. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau, giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao trong bài thi giữa học kì 2 môn Địa lí 9 sắp tới. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết. 

Đề kiểm tra Địa lí 9 giữa học kì 2 năm 2022 - 2023 số 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. (3,0 điểm)

(Chọn đáp án đúng nhất trong các trường hợp sau:)

Câu 1. Trong cơ cấu sản phẩm của vùng ĐNB, ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước là

A. khai thác nhiên liệu.

B. cơ khí, điện tử.

C. hoá chất.

D. điện.

Câu 2. Trong các tiêu chí phát triển, tiêu chí nào Đông Nam Bộ thấp hơn cả nước?

A. Mật độ dân số.

B. Tỷ lệ thị dân

C. Thu nhập bình quân đầu người.

D. Tỷ lệ thất nghiệp.

Câu 3. Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng ĐNB là

A. đường sông.

B. đường sắt .

C. đường bộ.

D. đường biển.

Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Năng suất lúa cao nhất.

B. Diện tích đồng bằng lớn nhất.

C. Sản xuất lúa gạo nhiều nhất.

D. Xuất khẩu nông sản nhiều nhất.

Câu 5. Một vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là

A. nghèo tài nguyên.

B. dân đông.

C. thu nhập thấp.

D. ô nhiễm môi trường.

Câu 6. Tỷ lệ dầu thô khai thác ở Đông Nam Bộ so với cả nước chiếm

A. 30 %.

B. 45 %.

C. 90 %.

D. 100 %.

Câu 7. Ngành công nghiệp có điều kiện phát triển nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long là

A. sản xuất hàng tiêu dùng.

B. dệt may.

C. chế biến lương thực thực phẩm.

D. cơ khí.

Câu 8. Ngành công nghiệp nào của ĐNB sử dụng tài nguyên có sẵn?

A. Luyện kim, cơ khí

B. May mặc

C. Chế biến lương thực, thực phẩm

D. Công nghệ cao.

Câu 9. Ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động là

A. dệt may.

B. điện.

C. hoá chất.

D. khai thác dầu.

Câu 10. Loại cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là

A. điều.

B. hồ tiêu.

C. cà phê.

D. cao su.

Câu 11. Nhân tố nào không phải là điều kiện để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Đất, rừng.

B. Khí hậu, nước.

C. Biển và hải đảo.

D. Khoáng sản.

Câu 12. Loại hình dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất vùng ĐNB và cả nước là

A. giao thông, vận tải.

B. bưu chính, viễn thông.

C. xuất nhập khẩu.

D. du lịch.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế- xã hội?

Câu 2: (1,5 điểm)

Dân cư, xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long có những đặc điểm nổi bật gì? Các đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội?

Câu 3: (2,5 điểm)

Cho bảng số liệu:

Sản lượng thủy sản ở ĐSCL (nghìn tấn)

Năm

1995

2000

2002

Đồng sông Cửu Long

819,2

1169,1

1354,5

Cả nước

1584,4

2250,5

2647,4

Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.

Đáp án đề thi Địa lí 9 giữa học kì 2 năm 2022 - 2023

PHẦN TRĂC NGHIỆM (3,0 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

D

C

A

D

D

C

C

A

D

D

C

PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

(3,0đ)

ĐKTN và TNTN của vùng Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế- xã hội?

 

* Thuận lợi:

- Đông Nam Bộ có địa hình khá bằng phẳng, có đất xám và đất đỏ badan rất thuận lợi cho phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp và phân bố các cơ sở công nghiệp, dịch vụ.

- Khí hậu cận xích đạo, thời tiết khá ổn định.

- Vùng biển ấm, ngư trường rộng lớn, hải sản phong phú, gần đường hàng hải quốc tế, thềm lục địa nông, giàu tiềm năng về dầu khí.

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc có tiềm năng lớn về thủy điện, phát triển giao thông, cung cấp nước tưới tiêu và phục vụ đời sống.

* Khó khăn:

- Mùa khô kéo dài gây tình trạng thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và sinh hoạt.

- Trên đất liền nghèo khoáng sản.

- Diện tích rừng còn ít, nguy cơ ô nhiễm do chất thải công nghiệp và sinh hoạt cao. Vấn đề bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng.

 

0,5

 

 

0,25

0,25

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

0,25

0,5

2

(1,5đ)

Dân cư, xã hội của ĐBSCLcó những đặc điểm nổi bật gì? Các đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển KT-XH?

 

* Đặc điểm chủ yếu của dân cư, xã hội:

- Là vùng đông dân thứ hai sau Đồng bằng sông Hồng.

- Đây là vùng cư trú của nhiều thành phần dân tộc: người Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa….

- Một vài chỉ tiêu thấp hơn cả nước: tỉ lệ biết chữ đạt 88,1%, tỉ lệ dân thành thị chiếm 17,1%.

* Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội:

- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thị trường tiêu thụ lớn….

- Khó khăn: mặt bằng dân trí chưa cao.

 

0,25

0,25

 

0,25

 

 

0,5

 

0,25

3

(2,5đ)

Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.

 

* Vẽ biểu đồ cột (biểu đồ khác không cho điểm)

Đảm bảo: đúng, đủ thông tin

* Nhận xét:

Sl thủy sản của ĐBSCL và cả nước đều tăng, nhưng tốc độ tăng có sự khác nhau (d/c)

1,5

 

1,0

 

 

Đề thi giữa kì 2 Địa 9 năm học 2022 - 2023 số 2

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn và ghi ra giấy đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Đông Nam Bộ tiếp giáp với:

A, Campuchia, Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, ĐB. Sông Cửu Long

B, Campuchia, Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, biển Đông

C, Campuchia, Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, ĐB. Sông Cửu Long, biển Đông

D, Campuchia, Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Câu 2: Lợi thế của Đông Nam Bộ về tự nhiên là:

A, Khí hậu nóng ẩm, địa hình cao nguyên xếp tầng, rừng chiếm diện tích lớn

B, Địa hình thoải, đất, khí hậu và nguồn sinh thủy tốt

C, Khí hậu mát mẻ, địa hình cao nguyên xếp tầng, đất badan màu mỡ.

D, Khí hậu nóng ẩm, địa hình đồng bằng thấp thoải, đất badan màu mỡ,

Câu 3: Đông Nam Bộ sản xuất được nhiều cao su nhất cả nước là do:

A, Điều kiện tự nhiên thuận lợi

B, Người dân có truyền thống trồng cao su

C, Có các cơ sở chế biến và xuất khẩu

D, Tất cả các ý trên

Câu 4: Đặc điểm biển của khu vực Đông Nam Bộ:

A, Khu vực biển có nhiều ô nhiễm

B, Là khu vực không giáp biển

C, Biển ấm, ngư trường rộng lớn, nhiều khoáng sản có giá trị

D, Thềm lục địa dài, biển đục ít có giá trị du lịch

Câu 5: Đông Nam Bộ tiếp giáp với quốc gia nào?

A, Campuchia

B, Mianma

C, Trung Quốc

D, Lào

Câu 6: Các trung tâm kinh tế của Đông Nam Bộ:

A, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vùng Tàu

B, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, An Giang

C, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ

D, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (4 điểm) Đồng Bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước?

Câu 2: (3 điểm)

Cho bảng: Tình hình sản xuất thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, đồng bằng Sông Hồng

Vùng

Sản lượng

Đồng Bằng sông Cửu Long

Đồng Bằng sông Hồng

Cả nước

Cá biển khai thác

493,8

54,8

1189,6

Cá nuôi

283,9

110,9

486,4

a, Vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi ở ĐB sông Hồng, ĐB sông Cửu Long so với cả nước.

b, Nhận xét về tình hình phát triển thủy sản của ĐB Sông Cửu Long, ĐB Sông Hồng so với cả nước.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Địa lí

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 C

Câu 2 B

Câu 3 D

Câu 4 C

Câu 5 A

Câu 6 A

           

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (4 điểm)

- Trình bày được những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước

Vị trí địa lí = 0,5 điểm

- Trình bày những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp = 2,5 điểm

- Nêu được điều kiện về kinh tế - văn hóa – xã hội = 0,5 điểm

Câu 2 (3 điểm)

- Yêu cầu vẽ biểu đồ hình tròn với đường kính khác nhau, đảm bảo chính xác số liệu, tính thẩm mỹ, chú giải... đầy đủ. (1 điểm/1 biểu đồ) = 2 điểm

- Nhận xét được tình hình phát triển thủy sản của ĐB Sông Cửu Long, ĐB Sông Hồng so với cả nước = 1 điểm

Đề thi giữa kì 2 Địa lí 9 năm 2022 - 2023 số 3

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Địa lí

Chủ đề/ mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

( cấp thấp)

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

TL

Vùng Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

50% TSĐ = 5 điểm

- Nhận biết vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ

Xác định tên các tỉnh/ t. phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam(0,5 đ)

- Trình bày điều kiện tự nhiên vùng(khí hậu)(0,5 đ)

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng(1,0đ)

- Biết được mật độ dân số của vùng năm 2002(0,5đ)

 

50 % TSĐ= 2,5 điểm

 

 

Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế: ngành dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

50 %TSĐ= 2,5 đ

 

 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

 

50% TSĐ = 5 điểm

Biết được đặc điểm phát triển CN; tỉ trọng cơ cấu CN của vùng

 

 

 

 

 

10% TSĐ=0,5 điểm

 

 

 

Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế: vùng trọng điểmlương thực thực phẩm.

 

 

 

50%TSĐ=2,5điểm

 

Vẽ và phân tích biểu đồ cột so sánh sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu long so với cả nước

 

40%TSĐ=2,0đ

TSĐ 10 điểm)

Tổng số câu: 9 câu

3,0 điểm= 30%

5,0 điểm = 50 %

2 điểm = 20 %

 

Đề thi Địa lí 9 giữa kì 2 năm 2022 - 2023

1. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Hãy chọn ý đúng trong các câu sau (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Câu 1. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Tây Ninh

B. An Giang

C. Long An

D. Đồng Nai

Câu 2. Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23.550 km2. Năm 2002, dân số 10,9 triệu người. Vậy mật độ dân số là bao nhiêu?

A. 364 người/km2

B. 436 người/km2

C. 463 người/km2

D. 634 người/km2

Câu 3. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm

A. khoảng 30 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.

B. khoảng 40 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.

C. khoảng 50 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.

D. khoảng 55 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.

Câu 4. Vùng Đông Nam Bộ ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động là

A. ngành khai thác nhiên liệu

B. ngành điện sản xuất và cơ khí

C. ngành vật liệu xây dựng và hóa chất

D. ngành chế biến lương thực, thực phẩm và dệt may

Câu 5. Vùng Đồng bằng sông Cửu long, ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao là

A. Chế biến lương thực, thực phẩm. B. Vật liệu xây dựng.

C. Sản xuất vật liệu xây dựng. D. Cơ khí nông nghiệp.

Câu 6. Hãy điền các cụm từ sau: mưa tập trung theo mùa, nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, nóng ẩm, vào chỗ trống sao cho thích hợp:

Khí hậu của Đông Nam Bộ mang tính chất …………………………….(1) và ………………………(2)

2. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Ngành dịch vụ của ĐNB phát triển dựa trên những điều kiện thuận lợi gì?

Câu 2. (2,5 điểm) Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước?

Câu 3. (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: sản lượng thuỷ sản ở ĐBSCL (nghìn tấn)

 

1995

2000

2002

Đồng bằng sông Cửu Long

819,2

1169,1

1354,5

Cả nước

1584,4

2250,5

2647,4

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

b. Nêu nhận xét

5. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.

- Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, làm tròn số đến 0,5 điểm.

- Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và bài làm sạch đẹp.

- Ghi chú:

+ Học sinh có thể trình không trình bày các ý theo thứ tự như hướng dẫn trả lời nhưng đủ ý và hợp lí, sạch đẹp vẫn cho điểm tối đa.

+ Câu 3 (tự luận): nếu học sinh vẽ biểu đồ có khoảng cách năm như nhau trừ 0,5 điểm; không có tên biểu đồ trừ 0,25 điểm.

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 Địa 9

1. TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

A

C

D

A

Câu 6. (1) - cận xích đạo, nóng ẩm (0,25 điểm); (2)- mưa tập trung theo mùa (0,25 điểm)

2.TỰ LUẬN: ( 7,0 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Ngành dịch vụ của ĐNB phát triển dựa trên điều kiện thuận lợi:

- Vùng Đông Nam Bộ có tành phố Hồ Chí Minh là trung tâm vùng du lịch phía Nam... (0,5 điểm)

- Đông Nam Bộ có lợi thế về vị trí địa lí, nhiều tài nguyên để phát triển các hoạt động dịch vụ- kinh tế biển...... (0,5 điểm)

- Cơ sở hạ tầng kinh tế phát triển mạnh (khách sạn, khu vui chơi giải trí,....(0,5 điểm)

- Nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh..... (0,5 điểm)

- Là nơi tập trung đông dân; thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất cả nước ...(0,5 điểm)

Câu 2. (2,5 điểm)

Vùng ĐBSCL là vùng sản xuất lương thực thực phẩm hàng đầu cả nước

- Diện tích và sản lượng lúa chiếm 51%, cả nước. Lúa được trồng ở tất cả các tỉnh ở đồng bằng ( 0,5 điểm)

- Bình quân lương thực đầu người của vùng đạt 1066,3 kg/ người gấp 2,3 lần cả nước, năm 2002. Vùng ĐBSCL trở thành vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta ( 0,5 điểm)

- Vùng ĐBSCL còn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước với nhiều loại hoa quả nhiệt đới: Xoài, Dừa, Cam, Bưởi (0,5 điểm)

- Nghề chăn nuôi vịt cũng được phát triển mạnh. Vịt được nuôi nhiều nhất ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh (0,5 điểm)

- Tổng sản lượng thuỷ sản của vùng chiếm hơn 50% của cả nước, tỉnh nuôi nhiều nhất là Kiên Giang, Cà Mau. Nghề nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nghề nuôi Tôm, Cá xuất khẩu đang được phát triển mạnh (0,5 điểm)

Câu 3. (2 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Địa lý - Đề 2

a. Vẽ biểu đồ: (1 điểm)

b. Nhận xét: (1 điểm)

- Sản lượng thuỷ sản của cả nước và ĐBSCL đều tăng từ năm 1995 đến 2002 và tăng 1,7 lần (0,5 điểm)

- Trong tổng sản lượng thuỷ sản của cả nước, ĐBSCL luôn chiếm tỷ trọng lớn, 51,7% năm 1995 và 51,1% năm 2002 (0,5 điểm)

.............................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn Bộ Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Địa lí năm học 2022 - 2023. Để có thể đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì 2 sắp tới, các em học sinh cần thực hành luyện đề để nâng cao kỹ năng giải đề cũng như làm quen với nhiều dạng bài khác nhau. Mời các bạn vào chuyên mục Đề thi giữa kì 2 lớp 9 trên VnDoc để luyện tập nhé. Chuyên mục tổng hợp đề thi giữa kì 2 tất cả các môn, là tài liệu hay cho các em học sinh tham khảo, ôn tập.

Đánh giá bài viết
6 1.065
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2 lớp 9

Xem thêm