Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

19 đề thi giữa kì 2 Toán 9

ĐỀ 1
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Câu 1. Kết quả nào sau đây là căn bậc hai số học của 9?
A. 81 B. -81 C. 3 D.
3
Câu 2. Cho hàm số

2
3
yx
2
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có giá trị dương khi x < 0.
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là y = 0 khi x = 0.
C. Hàm số đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.
D. Hàm số nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0.
Câu 3. Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại M và tạo thành
0
50AMB
. Khi
đó số đo cung bị chắn bởi góc ở tâm AOB là bao nhiêu?
A.
0
50
B.
0
40
C.
0
130
D.
0
80
.
Câu 4. Tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn. Nếu
0
BAC 70
thì số đo góc BDC bao
nhiêu?
A. 110
0
B. 70
0
. C. 160
0
. D. 140
0
.
II. TỰ LUẬN (8 điểm):
Câu 5. Cho biểu thức:
1 x x
:
x x 1 x x





P
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P;
b) Tìm giá trị của biểu thức P khi x = 4;
c) Tìm x để biểu thức P có giá trị là
13
3
.
Câu 6. Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Tìm một số hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn n chữ số hàng đơn vị 5
nếu đem số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 7 và dư là 6.
Câu 7. Cho tam giác ABC vuông ti A, trên cạnh AC lấy điểm D (D A, D C). Đưng
tròn tâm O đường nh DC cắt BC tại E (E C).
a) Chứng minh t giác ABED nội tiếp.
b) Đường thng BD cắt đường tròn (O) ti đim th hai I. Chứng minh ED là tia phân giác
ca góc AEI.
c) Gis
tanABC 2.
Tìm v trí ca D trên AC đEA là tiếp tuyến ca đường tròn
đường kính DC.
Câu 8. Với x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện
x 2y
.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
22
xy
M
xy
.
-HẾT-
(ThÝ sinh kh«ng sö dông tµi liÖu; c¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.)
Họ và tên thí sinh..........................................................Số báo danh..............
ĐỀ 2
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài I: (2 điểm)
1. Tính giá trị ca biu thc A =
1
2
x
x
vi
7 4 3x 
;
2. Cho biu thc B =
14
1 2 2
x x x
x x x x


vi x
0;x
4
Chng minh rng B =
3
2 x
;
3. Tìm x để P =
1
B
A

;
Bài II: (2 điểm)Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc h phương trình:
Tìm số t nhiên có hai chữ s, biết tng hai ch s của nó bằng 9, nếu ly s đó chia cho
s viết theo th t ngược lại thì được thương là 2 và còn dư 18?
Bài III: (2 điểm)
1. Giải phương trình sau: 2x
2
+ (2 -
3
)x -
3
= 0
2. Cho parabol (P): y =
2
1
2
x
và đường thẳng (d) có phương trình: y = - mx + 2
Chng minh rng:
m
(d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A; B và S
OAB
4
Bài IV: (3,5 điểm)Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A. Đường tròn đường kính AB cắt
BC ti D (D khác B). Điểm M bất kì trên đoạn AD, k MH, MI lần lượt vuông góc với AB
và AC (H
AB; I
AC).
1) Chng minh: T giác MDCI nội tiếp;
2) Chng minh:
MID MBC
;
3) K HK
(ID K
ID). Chng minh: K; M; B thẳng hàng;
4) Khi M di động trên đoạn AD, chng minh rằng đường thẳng HK luôn đi qua một
đim c định.
Bài V:(0,5 điểm) Cho a, b, c > 0. Chng minh:
3 3 3
abc
ab bc ca
b c a
;
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm!
ĐỀ 3
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (4,0 điểm).
1. Cho hàm số
2
y ax
. Tìm a biết đồ th hàm số đi qua điểm A(-1; 1)
2. Giải các phương trình sau:
a)
2
20xx
b)
2
3 2 0 xx
c)
15
1
22


x
xx
Câu 2 (2,0 điểm). (Giải bài toán bằng cách lập h phương trình)
Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rng 20 m. Nếu gấp đôi chiều dài và gấp 3
ln chiu rộng thì chu vi của hình chữ nhật là 480 m. Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu
của hình chữ nhật đó.
Câu 3 (3,0 điểm).
Cho phương trình
2
2 3 0. x mx
1) Chng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt vi mọi giá trị ca m.
2) Gi
12
, xx
là hai nghiệm của phương trình. m m để
22
12
10xx
Câu 4 (1,0 điểm)
Cho parabol
2
P : y x
và đưng thng
d : y 2 m 3 x 2m 2
Chng minh rng vi mọi m parabol (P) và đưng thng
d
luôn ct nhau tại hai đim
phân biệt. Tìm m sao cho hai giao điểm đó có hoành độ dương.
---------------------------HẾT---------------------------

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9

19 đề thi giữa kì 2 Toán 9 được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong chương trình giữa học kì 2 môn Toán, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải đề thi. Mời các em cùng tham khảo.

Để có thể đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì 2 sắp tới, các em học sinh cần thực hành luyện đề để nâng cao kỹ năng giải đề cũng như làm quen với nhiều dạng bài khác nhau. Mời các bạn vào chuyên mục Đề thi giữa kì 2 lớp 9 trên VnDoc để luyện tập nhé. Chuyên mục tổng hợp đề thi giữa kì 2 tất cả các môn, là tài liệu hay cho các em học sinh tham khảo, ôn tập. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề.

Ngoài 19 đề thi giữa kì 2 Toán 9, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc, giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập
Đánh giá bài viết
1 2.261
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 9

    Xem thêm