Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Thị xã Quảng Trị năm 2020-2021

SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Môn: Toán Lớp: 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1:(1,0điểm). Cho cấp số cộng biết
23
3; 5uu
. Tính số hạng đầu công sai của cấp số
cộng đó.
Câu 2:(1,0điểm). Cho cấp số nhân biết
12
3uu
23
6uu
. Tính
5
u
6
S
của cấp s
nhân đó.
Câu 3:(2,0điểm). Tính các giới hạn sau:
a)
45
lim
1
n
n
. b)
2
37
lim
2
x
x
x

.
Câu 4:(1,0 điểm). Chứng ming rằng phương trình
72
11 3 2020 2021 0x x x
có ít nhất một
nghiệm thuộc khoảng
.
Câu 5: (1,0 điểm).
Cho hàm số:
2
56
; khi 3
()
3
2; khi 3
xx
x
fx
x
mx


Tìm
m
để hàm số đã cho liên tục tại
3x
.
Câu 6:(3,0 điểm).
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình chữ nhật với
, 2 ,AB a AD a
3SA a
()SA ABCD
.
a) Chứng minh rằng
( ); ( )CD SAD CB SAB
.
b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên AC. Chứng minh rằng
.BH SC
c) Tính
tan
với
là góc giữa
SB
SAC
.
Câu 7:(1,0 điểm).
Cho dãy số
n
u
được xác định như sau:
12
21
1, 4
21
n n n
uu
u u u


vi
*
nN
. Tính
2
lim
n
u
n
.
-----------------HẾT---------------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. CBCT không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:…………………………..Lớp:………….Số báo danh:……………….
Chữ ký của giáo viên:………………………………….
Đề KT chính thức
(Đề có 01 trang)
Mã đề:111
SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Môn: Toán Lớp: 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1:(1,0điểm). Cho cấp số cộng biết
23
5; 7uu
. Tính số hạng đầu công sai của cấp số
cộng đó.
Câu 2:(1,0điểm). Cho cấp số nhân biết
12
6uu
23
12uu
. Tính
5
u
6
S
của cấp số
nhân đó.
Câu 3:(2,0điểm). Tính các giới hạn sau:
a)
54
lim
1
n
n
. b)
3
36
lim
3
x
x
x

.
Câu 4:(1,0 điểm). Chứng ming rằng phương trình
72
11 3 2021 2020 0x x x
có ít nhất một
nghiệm thuộc khoảng
.
Câu 5: (1,0 điểm).
Cho hàm số:
2
56
; khi 2
()
2
2; khi 2
xx
x
fx
x
mx


Tìm
m
để hàm số đã cho liên tục tại
2x
.
u 6:(3,0 điểm).
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình chữ nhật với
, 2 ,AB a AD a
3SC a
()SC ABCD
.
a) Chứng minh rằng
( ); ( )AD SCD AB SCB
b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên AC. Chứng minh rằng
.BH SA
c) Tính
tan
với
là góc giữa
SB
SAC
.
Câu 7:(1,0 điểm).
Cho dãy số
n
u
được xác định như sau:
12
21
2, 5
21
n n n
uu
u u u


vi
*
nN
. Tính
2
lim
n
u
n
.
-----------------HẾT---------------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. CBCT không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:…………………………..Lớp:………….Số báo danh:……………….
Chữ ký của giáo viên:………………………………….
Đề KT chính thức
(Đề có 01 trang)
Mã đề:112
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ ĐÁP ÁN KT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG THPT TXQT MÔN TOÁN KHỐI 11
Mã đề 111
Câu
Lời giải
Điểm
C1.
1.0đ
Ta có
2 3 3 2
3; 5 5 3 2u u d u u
12
3 2 1u u d
Vậy
1
1; 2ud
0.
0.
C2.
1.0đ
Ta có
12
1
1
23
1
3
(1 ) 3
2
1
6
q(1 ) 6
uu
uq
q
u
uu
uq





4
51
16u u q
6
61
1
63
1
q
Su
q

0.5đ
0.25đ
0.25đ
C3a.
1.0đ
4 5 4 5 /
lim lim 4
1 1 1/
nn
nn



1.0đ
C3b.
1.0đ
2 2 2
3 7 2 1 1
lim lim lim
26
( 2)(3 7) 3 7
x x x
xx
x
x x x
0.5đ
0.5đ
C4.
1.0đ
Xét
72
( ) 11 3 2020 2021f x x x x
liên tục trên R
f(1).f(-1)=-4049.13<0
Vậy phương trình
72
11 3 2020 2021 0x x x
có ít nhất một nghiệm thuộc
khoảng
.
0.5đ
0.5đ
C5.
1.0đ
Ta có
2
3 3 3
56
lim ( ) lim lim( 2) 1
3
x x x
xx
f x x
x

f(x) liên tục tại x = 3 khi m + 2 = 1=>m = -1
0.5đ
0.5đ
C
A
D
B
S
H
C6a.
1.0đ
+ Ta có:
()
()
CD SA gt
CD SAD
CD AD

0.5đ
0.5đ

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Thị xã Quảng Trị năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Thị xã Quảng Trị năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Thị xã Quảng Trị năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 7 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Thị xã Quảng Trị năm 2020-2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 118
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm