Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2020-2021

Trang 1/3Mã đề 101
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm có 0 3 trang)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN Lớp 11
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 101
A/ TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
Câu 1: Tìm đạo hàm của hàm số
2cosyx=
.
A.
' 2sinyx=
. B.
' sin
yx
=
. C.
' sin
yx
=
. D.
.
Câu 2: Tìm đạo hàm của hàm số
tanyx=
với
,
2
x kk
π
π
≠+
.
A.
2
1
'
sin
y
x
=
. B.
2
1
'
sin
y
x
=
. C.
2
1
'
cos
y
x
=
. D.
2
1
'
cos
y
x
=
.
Câu 3: Cho hình hộp
.' ' ' '
ABCD A B C D
(hình vẽ minh hoạ).
Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
' '.AC AD AC AA=++
   
B.
' '.AC AB AD AA=++
   
C.
' '.AC AB AC AA=++
   
D.
'.
AC AB AD AC=++
   
Câu 4: Trong không gian, cho đoạn thng
AB
trung điểm
I
,
()
α
mặt phng trung trực
của đoạn thng
AB
. Phát biểu nào sau đây đúng ?
A.
()
α
qua
I
và vuông góc với
AB
. B.
()
α
qua
A
và vuông góc với
AB
.
C.
()
α
qua
I
và không vuông góc với
AB
. D.
()
α
qua
B
và vuông góc với
AB
.
Câu 5: Hàm số nào dưới đây liên tục trên toàn bộ tập số thực
?
A.
tan x.y
=
B.
1
.
21
x
y
x
=
+
C.
2
3 56.
yx x=−+
D.
2
1
.
2
y
x
=
Câu 6: Mệnh đề nào sau đây sai ?
A.
(
)
/
0c =
(
c
là hằng số). B.
( )
0x >
.
C.
( )
/
1nn
x nx
=
( )
,1nn∈>
. D.
( )
/
1x =
.
Câu 7:
2
25
lim
2
x
x
x
+
bng
A.
−∞
B.
5
.
2
C.
.+∞
D.
2.
Câu 8: Gọi S là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
( )
n
u
có công bội q (
1q <
). Khng định nào sau
đây đúng ?
A.
1
1
u
S
q
=
. B.
1
1
u
S
q
=
+
. C.
1
1
S
uq
=
. D.
1
1
u
S
q
=
.
Câu 9: Cho hai hàm số
( ) ( )
,u ux v vx= =
đạo hàm tại điểm
x
thuộc khoảng xác định. Mnh
đề nào sau đây sai ?
A.
( )
' ''uv uv+=+
. B.
( )
' ''uv u v−=
.
C.
( )
''ku ku=
(
k
là hằng số). D.
( )
' ''uv u v=
.
Trang 2/3Mã đề 101
Câu 10: Cho hai m số
( ) ( )
,f x gx
tha mãn
( )
1
lim 5
x
fx
=
(
)
1
lim 2.
x
gx
=
Giá trị của
( ) ( )
1
lim
x
f x gx
−

bng
A.
7.
B.
3.
C.
7.
D.
3.
Câu 11: Cho lăng trụ
.' ' '
ABC A B C
(hình vẽ minh hoạ). Vectơ
'AA

không phải vectơ chỉ phương của đường thẳng nào sau đây ?
A.
'.
BB
B.
'.AA
C.
.BC
D.
'.CC
Câu 12: Trong không gian, cho hai đường thng phân biệt
,ab
mặt phng
()
α
. Phát biểu nào
sau đây đúng ?
A. Nếu
/ /( )a
α
/ /( )b
α
thì
.
ab
B. Nếu
()a
α
()b
α
thì
.ab
C. Nếu
/ /( )b
α
()a
α
thì
.ab
D. Nếu
/ /( )b
α
ab
thì
()a
α
.
Câu 13: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình thoi, cạnh
bên
SA
vuông góc với mặt phng
( )
ABCD
(như hình vẽ
minh hoạ). Hãy chọn khẳng định đúng.
A.
()BD SAC
. B.
()CD SAD
.
C.
()
AC SBD
. D.
()BC SAB
.
A
B
D
C
S
Câu 14:
2
2
4
lim
2
x
x
x
bng
A.
.
+∞
B.
0.
C.
2.
D.
4
Câu 15:
1
lim
23
n
n
+
bng
A.
0.
B.
.−∞
C.
1
.
2
D.
1
.
3
Câu 16: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy nh bình hành
(hình v minh hoạ). Hãy chọn khẳng định đúng.
A.
.SA SC SB SD+=+
   
B.
.SA AB SD DC+=+
   
C.
.SA AD SB BC+=+
   
D.
.SA SB SC SD+=+
   
Trang 3/3Mã đề 101
Câu 17: Cho hình chóp
.S ABCD
tất cả các cnh bng
nhau (hình vẽ minh hoạ). Số đo góc giữa hai đường thng
SA
CD
bng
A.
0
120 .
B.
0
30 .
C.
0
60 .
D.
0
90 .
Câu 18: Tìm đạo hàm của hàm số
2
1yx= +
.
A.
2
2
'
1
x
y
x
=
+
. B.
2
'
1
x
y
x
=
+
. C.
2
21
'
21
x
y
x
+
=
+
. D.
2
1
'
21
y
x
=
+
.
Câu 19: Cho hàm số
sin 2
yx=
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
'3
6
y
π

=


. B.
'1
6
y
π

=


. C.
'1
6
y
π

=


. D.
1
'
62
y
π

=


.
Câu 20: Mt chất điểm chuyển động theo phương trình
32
1
6
3
S tt
=−+
, trong đó
0
t
>
,
t
được
tính bằng giây
( )
s
S
tính bng mét
(
)
m
. Vn tốc của chất điểm tại thời điểm
3t =
(giây) bng
A.
33 /
ms
. B.
9/ms
. C.
27 /ms
. D.
3/ms
.
Câu 21:
13
lim
2 4.3
n
nn
+
bng
A.
3
.
2
B.
0.
C.
1
.
4
D.
1.
B/ TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm).
a) Cho hàm số
( )
62
2
2
22
x
khi x
fx
x
x m khi x
+−
>−
=
+
+ ≤−
. Tìm tất ccác giá trị của tham số m để hàm số
()fx
liên tục tại điểm
2x =
.
b) Cho hàm số
21
()
1
x
y fx
x
= =
+
, đồ thị
( ).C
Viết phương trình tiếp tuyến của đ th
( )
C
biết
tiếp tuyến vuông góc với đường thng
: 34dy x=−+
.
Bài 2 (1,0 điểm). Cho nh chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
;
SA
vuông góc với mặt
phẳng
( )
ABCD
2SA a=
. Gọi
G
trọng tâm tam giác
SAB
,
α
góc tạo bởi đường thẳng
CG
và mặt phẳng
( )
SAC
. Xác định góc
α
và tính
sin .
α
================= HẾT =================
Họ và tên:……………….......………………….............................SBD: …….......………….
Chú ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 21 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2020-2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm