Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Bình Phước năm 2020-2021

Trang 1/3 – Mã đề 485
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
(
Đ
ề thi có 03 trang
)
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: TOÁN 10 (Mã đề 485)
Th
ời gian: 90 phút
(không k
ể thời gian phát đề)
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho đường tròn có phương trình
2 2
1 2 25.
x y
Xác định tọa độ tâm I và tìm bán kính R.
A.
I
(
1;
-
2
)
,
R
= 25.
B.
I
(
-
1;
-
)
R
= 25.
C.
I
(
-
1;2
)
,
R
= 5.
D.
I
(
1;
-
2
)
,
R
= 5.
Câu 2: Với điều kiện biểu thức đã được xác định, rút gọn biểu thức P =
cos
tan
1 sin
x
x
x
, ta có:
A.
1
.
sin
P
x
B.
1
.
1 cos
P
x
C.
1.
P
D.
1
.
cos
P
x
Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho elip (E), có phương trình chính tắc
2 2
1
25 9
x y
.
Độ lớn trục lớn của elip (E) là
A.
10.
B.
25.
C.
9.
D.
6.
Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, đường thẳng d đi qua hai điểm A(-1;3) và có một
vectơ chỉ phương
2; 3
u
có phương trình là:
A.
2 3
3
x t
y t
. B.
2
3 3
x t
y t
. C.
1 2
3 3
x t
y t
. D.
1 3
3 2
x t
y t
.
Câu 5: Cho
1
sin , 0 .
3 2
Khi đó giá trị của
cos
bằng:
A.
2 2
.
3
B.
2
.
3
C.
2 2
.
3
D.
2
.
3
Câu 6: Số đo độ của góc
2
3
là:
A.
60 .
B.
150 .
C.
30 .
D.
120 .
Câu 7: Điều kiện xác định của bất phương trình
1
2
2
x
x
A.
1.
x
B.
2.
x
C.
2.
x
D.
1, 2
x x
Câu 8: Để điều tra số con của 20 gia đình, thu được mẫu số liệu dưới đây:
2; 4; 2; 1; 3; 5; 1; 1; 2; 3; 1; 2; 2; 3; 4; 1; 1; 2; 3; 4
Kích thước của mẫu là:
A.
3.
B.
20.
C.
100.
D.
4.
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 3(2 – x)
A.
1; .

B.
;5 .

C.
5; .

D.
; 1

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình
2
3 4 0
x x
A.
1;4 .
B.
\ 4;1 .
C.
1;

D.
4;1
Trang 2/3 – Mã đề 485
Câu 11: Cho
là số đo của một cung lượng giác thỏa
2
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
cot 0.
B.
cos 0.
C.
sin 0.
D.
tan 0.
Câu 12: Kết quả thu hoạch tiêu khô trong 10 ngày của một gia đình (đơn vị kg)
55
50
45
40
30
50
40
45
40
25
Tần suất của ngày thu 40 kg là
A.
0,33.
B.
3.
C.
4.
D.
0,4.
Câu 13: Kết quả kiểm tra môn Toán của lớp 10A có 20 học sinh, thể hiện bảng dưới đây:
10
6
7
5
7
10
8
8
7
6
7
8
Tần số điểm 8 là
A.
6.
B.
7.
C.
4.
D.
5.
Câu 14: Tam giác ABC có ba cạnh a, b, c. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?
A.
2 2 2
cos .
2
b c a
A
bc
B.
2 2 2
cos .
2
b c a
A
abc
C.
2 2 2
cos .
2
b c a
A
ab
D.
2 2 2
cos .
2
b c a
A
bc
Câu 15: Cho
tan 3.
Khi đó biểu thức A =
3sin 2cos
sin 3cos
có giá trị bằng
A.
5
.
6
B.
7
.
6
C.
2
.
3
D.
1
.
6
Câu 16: Với điều kiện của
các biểu thức có nghĩa. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?
A.
2
2
1
1 tan .
cos
B.
2 2
sin cos 1.
C.
sin cos 1.
D.
sin 2 sin cos .
Câu 17: Cho các bất đẳng thức a > b c > d. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
.
a b
c d
B. ac > b d. C. a + c > b + d. D. ac > bd.
Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d): 2x + 3y – 4 = 0. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp
tuyến của (d)?
A.
2;3 .
n
B.
2;3 .
n
C.
2; 4 .
n
D.
2; 3 .
n
Câu 19: Tam giác ABC AB = 3, AC = 6,
60 .
BAC
Tính diện tích tam giác ABC.
A.
9.
ABC
S
B.
9 3
.
2
ABC
S
C.
9
.
2
ABC
S
D.
9 3.
ABC
S
Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng
: 3 4 7 0.
x y
Tìm tọa độ điểm M thuộc trục
hoành sao cho khoảng từ M đến
bằng 2.
A.
5
3;0 , ;0 .
3
M M
B.
17
0;1 , 0; .
3
M M
C.
17
1;0 , ;0 .
3
M M
D.
17
1;0 , ;0 .
3
M M
Trang 3/3 – Mã đề 485
PHẦN II: TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Cho phương trình
2
2 4 0 .
*
x mx m
Xác định tham số m sao cho phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt
1 2
,
x x
thỏa mãn hệ thức
1 2
2 1
0.
x x
x x
Câu 2: (1,0 điểm) Cho góc
với
2
và có
3
sin .
5
Tính
cos
tan .
Câu 3 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC AB =
6
,
45
B
65
C
. Tính độ dài cạnh AC.
Câu 4 (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(1;3), B(-1;4), C(-3;0).
a) Viết phương trình tham số đường thẳng BC.
b) Viết phương trình đường tròn tâm A và đi qua điểm B.
c) Tìm tọa độ chân đường cao AH của tam giác ABC.
----------- HẾT -----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Bình Phước năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Bình Phước năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Bình Phước năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Bình Phước năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 231
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm