Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 là đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán 2 sắp tới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Nội dung Đề cương ôn thi học kì 2 Toán lớp 2

Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng.

Câu 1. Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10

B. 99

C. 100

D. 1000

Câu 2. Một hình tứ giác có các cạnh đều bằng nhau và bằng 4 cm. Chu vi hình tứ giác đó là:

A. 4cm

B. 12cm

C. 24cm

D. 16cm

Câu 3: Có 3 con gà và 2 con chó . Số chân có tất cả là:

A. 14 chân

B. 16 chân

C. 12 chân

D. 8 chân

Câu 4: Kết quả của: 5 x 7 + 10 = . . . . . là

A. 35

B. 25

C. 45

D. 55

Câu 5: 5 x 4 x 0 được kết quả là:

A. 20

B. 9

C. 0

D. 24

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

Đề cương ôn tập môn Toán 2 học kì 2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7: Chữ số 5 trong số 75 nằm ở hàng nào?

A. Trăm

B. Chục

C. Đơn vị

D. Nghìn

Câu 8: Tích của 4 và 9 là:

A. 32

B. 36

C. 38

D. 40

Câu 9: Mẹ có 28 cái kẹo, em giúp mẹ chia đều cho bố ,mẹ , em trai và em. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

A. 28

B. 7

C. 38

D. 4

Câu 10: Câu nào thích hợp:

A. Quãng đường dài 20 dm

B. Chiếc bàn học sinh cao 3m

C. Chiếc thước kẻ dài khoảng 1km

D. Chiếc bút chì dài khỏng 15 cm

Phần II: Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi điền kết quả hoặc đáp án đúng vào chỗ chấm:

Câu 11: An đếm được đàn gà 20 cái chân. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Trả lời: Đàn gà có ……….. con

Câu 12: Hải có 21 viên bi, Hải tặng bạn 1/3 số viên bi đó. Hỏi Hải tặng bạn bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Số viên bi Hải tặng bạn là: ……………… viên bi

Câu 13: Một tấm vải dài 27 mét và biết rằng may một cái áo hết 3 mét vải. Hỏi tấm vải đó may được bao nhiêu chiếc áo?

Trả lời: Số chiếc áo tấm vải đó may được là:………….. chiếc áo.

Câu 14: Em hãy nhớ lại xem ở nhà em có những đồ dùng nào là hình vuông và là hình chữ nhật, hình tứ giác? em hãy liệt kê từ 5 đến 7 đồ dùng.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 15. Em hãy điền các số lần lượt vào ô trống:

Đề cương ôn tập môn Toán 2 học kì 2

Phần III. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính

79 + 13

43 + 45

62 – 18

95 – 58

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 2. Tìm X

X x 5 = 40

X x 3 = 45 - 15

X : 3 = 5

12 : X = 4

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 3: Cô Phượng có 35 chiếc thạch rau câu Long Hải, cô chia đề vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có mấy chiếc thạch rau câu Long Hải ?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 4: a. Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 3 được thương bằng 6.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Đặt tính rồi tính

a, 29 + 7

b, 100 - 19

Bài 6: Tìm x

a) x + 2 = 22

b) x - 15 = 25

Bài 7: Bao gạo nặng 24 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 7 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 8: Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số.

Bài 9: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20.

Lời giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 10: Bạn Hà có số kẹo nhiều hơn 7 kẹo nhưng ít hơn 9 kẹo. Hỏi bạn Hà có mấy viên kẹo?

Lời giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

2. Đề bài Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a. 562; 625; 652

b. 625; 562; 652

c. 652; 625; 562

B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:

a. 265

b. 257

c. 297

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 38m + 27m = 65m

b. 1m = 10dm

c. 16cm : 4 = 12cm

d. 1000m = 10km

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

4. Điền số hoặc cách đọc của số đó tương ứng vào bảng sau:

Tám trăm bảy mươi

 

 

400

Năm trăm bảy mươi

 

 

404

5. Số ?

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

6. Điền dấu >,<,= vào ô trống:

a. 600 + 30...... 63

b. 100 ........ 1000

7. Đặt tính rồi tính:

a. 400 + 99

b. 764 - 25

8. Tìm x:

a. X : 10 = 5

b. 295 - x = 180

9. Hình bên có ………. hình tam giác

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

Viết tên các hình tam giác đó: ……………..

10. Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?

Giải

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

3. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

1. A. Đáp án a

B. Đáp án c

2. a. Đ        b. Đ       c. S         d. S

3. a. 211; 212; 213; 214 ;215; 216; 217; 218; 219; 220

b. 510; 515; 520.; 525; 530; 535; 540;

4.

Tám trăm bảy mươi

870

Bốn trăm

400

Năm trăm bảy mươi

570

Bốn trăm linh bốn

404

5.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

6.

a. 600 + 30 > 63

b. 100 < 1000

7.

a. 400 + 99 = 499

b. 764 - 25 = 739

8.

a. X : 10 = 5

=> x = 10 x 5 = 50

b. 295 - x = 180

=> x = 295 - 180 = 115

9. Hình bên có 5 hình tam giác là: BAH, AHC, HCD, ACD, ABC

10. Nhà Lan còn số con gà là:

86 - 29 = 57 (con)

Đáp số: 57 con.

......................................................................

Ngoài Đề cương ôn tập môn Toán 2 học kì 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020:

Đề ôn thi học kỳ 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
69 47.491
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm