Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 5 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 5 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 29 + 25 B. 35 + 18 C. 16 + 15 D. 22 + 11

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 14dm + ….dm = 56dm là:

A. 42 B. 40 C. 45 D. 36

Câu 3: Kết quả của phép tính 18 + 45 – 20 bằng:

A. 40 B. 43 C. 46 D. 49

Câu 4: Các số 47, 59, 18, 48, 93 khi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé được:

A. 18, 47, 48, 59, 93 B. 93, 59, 48, 47, 18
C. 93, 48, 47, 59, 18 D. 47, 48, 93, 59, 18

Câu 5: Bạn Hà có 18 quyển vở, bạn Lan có nhiều hơn bạn Hà 5 quyển vở. Hai bạn có tất cả số quyển vở là:

A. 40 quyển vở B. 41 quyển vở
C. 42 quyển vở D. 43 quyển vở

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a, 18 + 25 – 11 b, 39 + 15 + 20 c, 98 – 12 – 34
d, 22 + 16 + 25 e, 76 – 12 + 26 f, 45 – 11 + 34 + 15

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5dm = …cm 70cm = …dm 2dm + 3dm = ….cm
12cm + 14cm = ….cm 24cm + 16cm = …dm 12kg + 34kg = ….kg

Bài 3: Hãy lập tất cả các số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 8, sau đó sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 35 bao gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 8 bao gạo. Hỏi:

a) Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu bao gạo?

b) Sau hai ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu bao gạo?

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có …hình chữ nhật và ….hình tam giác.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 5

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A B B B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 18 + 25 – 11 = 43 – 11 = 32

b, 39 + 15 + 20 = 54 + 20 = 74

c, 98 – 12 – 34 = 86 – 34 = 52

d, 22 + 16 + 25 = 38 + 25 = 63

e, 76 – 12 + 26 = 64 + 26 = 90

f, 45 – 11 + 34 + 15 = 34 + 34 + 15 = 68 + 15 = 83

Bài 2:

5dm = 50cm 70cm = 7dm 2dm + 3dm = 50cm
12cm + 14cm = 26cm 24cm + 16cm = 4dm 12kg + 34kg = 46kg

Bài 3:

Vì 8 = 0 + 8 = 2 + 6 = 3 + 5 = 4 + 4 nên các số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 8 là 80, 26, 62, 35, 53, 44

Sắp xếp: 26, 35, 44, 53, 62, 80

Bài 4:

a) Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số bao gạo là:

35 + 8 = 43 (bao gạo)

b) Sau hai ngày, cửa hàng đó bán được số bao gạo là:

35 + 43 = 78 (bao gạo)

Đáp số: a) 43 bao gạo    b) 78 bao gạo

Bài 5: Hình vẽ có 2 hình chữ nhật và 7 hình tam giác.

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 2.264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm