Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 22 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 22 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Hình nào là đường gấp khúc thì ghi Đ vào ô trống:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

A. Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng độ dài đường gấp khúc AMND.

B. Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đường gấp khúc AMND.

C. Độ dài đường gấp khúc ABCD bé hơn độ dài đường gấp khúc AMND.

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2 x 7 + 3 = 2 x 10 = 20 ….

b) 4 x 7 – 2 = 4 x 5 = 20 ….

b) 2 x 7 + 3 = 14 + 3 = 17 ….

d) 4 x 7 – 2 = 28 – 2 = 26 ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

5. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

6. Một người nuôi thỏ có 8 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ. Hỏi người đó nuôi bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

4

x

=

20

x

3

=

15

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 22 - Đề 1

2. B

3. a) S b) Đ c) S d) Đ

5.

Cách 1: 2+ 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Cách 2: 2 x 4 = 8 (dm)

6. 5 x 8 = 40 (con)

7. 4 x 5 = 20 ; 5 x 3 = 15

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 22 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 10.350
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm