Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 16 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một ngày có bao nhiêu giờ?

a) 12 giờ … b) 24 giờ …

Câu 2. Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ ứng với thời điểm đã cho

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 1

Câu 3. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày):

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

     

1

2

   
             
             
             
     

29

     

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Ngày 26 tháng 1 là thứ ba …

b) Ngày 26 tháng 1 là thứ hai …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 5. Viết (theo mẫu):

1 giờ chiều còn gọi là 13 giờ vì: 12 + 1 = 13

2 giờ chiều còn gọi là ………………………

5 giờ chiều còn gọi là ………………………

7 giờ tối còn gọi là …………………………

10 giờ đêm còn gọi là ………………………

Câu 6. Hằng ngày mẹ làm việc ở cơ quan từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Hỏi hằng ngày mẹ làm việc mấy giờ ở cơ quan?

Bài giải

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Câu 7. Viết (theo mẫu)

a) Thứ hai là ngày 5 tháng 10.

Ba ngày sau đó là ngày 8 tháng 10 vì: 5 + 3 = 8

b) Năm ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày nào?

Năm ngày sau là ……………….. vì: ………..

Câu 8. Hãy viết tên ba điểm thẳng hàng:

…………………….

…………………….

…………………….

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 16 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một ngày có bao nhiêu giờ?

a) 12 giờ S

b) 24 giờ Đ

2. Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ ứng với thời điểm đã cho

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 16 - Đề 1

3. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày):

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Ngày 26 tháng 1 là thứ ba S

b) Ngày 26 tháng 1 là thứ hai Đ

Phần II: Học sinh trình bày bài làm

5. Viết (theo mẫu):

1 giờ chiều còn gọi là 13 giờ vì: 12 + 1 = 13

2 giờ chiều còn gọi là 14 giờ vì: 12 + 2 = 14

5 giờ chiều còn gọi là 17 giờ chiều vì: 12 + 5 = 17

7 giờ tối còn gọi là 19 giờ tối vì: 12 + 7 = 19

10 giờ đêm còn gọi là 22 giờ đêm vì: 12 + 10 = 22

6. Hằng ngày mẹ làm việc ở cơ quan từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Hỏi hằng ngày mẹ làm việc mấy giờ ở cơ quan?

Bài giải

Hằng ngày, số giờ mà mẹ làm việc ở cơ quan là: 12 - 8 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ

7. Viết (theo mẫu)

a) Thứ hai là ngày 5 tháng 10.

Ba ngày sau đó là ngày 8 tháng 10 vì: 5 + 3 = 8

b) Năm ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày nào?

Năm ngày sau là 9 tháng 10 vì: 4 + 5 = 9

8. Hãy viết tên ba điểm thẳng hàng:

Ba điểm thẳng hàng là:

  • A, B, C
  • A, D, E

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 2

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
7 7.129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm