Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2 được lấy 3 lần viết là 2 x 3 = 6 …

b) 2 được lấy 3 lần viết là 3 x 2 = 6 …

c) 3 x 4 = 12 ; 3 được lấy 4 lần …

d) 3 x 4 = 12 ; 4 được lấy 3 lần …

2. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

3. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Viết phép tính đúng hay sai:

*Mỗi con vịt có 2 chân. Hỏi 3 con vịt có bao nhiêu chân?

a) 2 x 3 = 6 (chân) ….

b) 3 x 2 = 6 (chân) ….

*Mỗi can dầu đựng 3l dầu. Hỏi 2 can dầu đựng bao nhiêu lít dầu?

c) 2 x 3 = 6 (l) ….

d) 3 x 2 = 6 (l) ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thứ hao. Viết kết quả phép tính vào hàng thứ ba.

Thừa số

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Thừa số

10

Tích

6. Viết số thích hợp vào ô chấm:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

7. Con kiến đi từ A qua B, qua C rồi đến D. Hỏi con kiến đi từ A đến D được quãng đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

Bài giải

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 20 - Đề 2

1. a) Đ b) S

c) Đ d) S

2.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

3.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

4. a) Đ b) S c) S d) Đ

6.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

7.

Cách 1.

2 + 2 + 2 = 6 (dm)

Cách 2.

2 x 3 = 6 (dm)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 22 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
16 16.889
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm