25 Bài tập Toán tìm x lớp 2 nâng cao

Tổng hợp Bài tập Toán tìm x lớp 2 nâng cao

Bài tập Toán tìm x lớp 2 nâng cao bao gồm các bài tập môn Toán 2 dạng nâng cao về tìm x, y giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 nâng cao.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết, nhấp chọn nút "Tải về".

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Câu 1: Tìm x

a, X + 12 = 12 + 6

14 – X = 14 – 2

b, X – 21 = 33 - 21

65 – X = 48 + 17

Câu 2: Tìm x

a, X + 25 = 100 - 25

700 – X = 300 + 200

b, X + 125 = 100 + 125

X – 48 = 65 – 28

Câu 3: Tìm y

a, 45 + y = 67 +17

27 + y = 44 + 18

b, y x 4 = 8 x 2

2 x y = 2 x 9

c, 5 x y = 30 : 3

y x 3 = 24 + 6

Câu 4: Tìm y

a, 123 – y = 456 - 345

y + 345 = 657 + 170

b, y – 112 + 12 = 574

y – 231 = 405 + 15

Câu 5 : Tìm x

a, 170 – X = 46 + 48

65 + 59 + X = 179

b, X – 21 = 33 -21

65 – X = 48 + 17

Câu 6 : Tìm x

a, X : 3 = 24 : 4

2 x 2 x X = 40

b, 4 x X x 2 = 24

3 x X x 2 = 6 x 6

Câu 7: Tìm X

a, X + 32 = 52 + 18

X x 5 = 84 - 39

b, X : 4 = 91 - 82

X – 26 = 75 – 17

Câu 8: Tìm y

a, 35 + 47 – y = 67 - 19

17 + 25 + y = 57 + 23

b, y + 39 + 19 = 87 + 9

y + 29 + 39 = 87 + 9

Câu 9 : Tìm y

a, y + 25 = 84 - 49

62 + y = 90 + 9

b, y – 26 = 48 - 13

y – 24 = 15 + 3

c, 41 + y = 60 + 29

234 + y = 300 + 59

Câu 10: Tìm a

a, a – 105 = 475 - 152

237 + a = 154 + 325

b,325 - 105 + a = 574

156 + 651 – a = 504

c, 276 + 654 – a = 350

455 – 205 + a = 784

Câu 11: Tìm x

a, 3 x 3 x X = 0

X x 6 = 36 : 6

b, x – 37 = 4 x 7

42 – 24 + x =72

c, 2 x 3 x X = 24

X : 5 = 32 : 4

Câu 12: Tìm a

a, 100 – a = 5 x 9

5 x 7 + a = 100

b, 962 – a = 869 - 28

a – 123 = 400 + 56

c, 45 + 47 – a = 59 + 9

a – 26 = 75 - 17

Câu 13: Tìm y

a, y + 112 + 143 = 999 - 102

y + 12 + 14 = 48 + 52

b, y – 12 = 45 + 37

68 – y = 27 - 19

c, 15 + 16 – y = 56

72 + 12 – y = 48

Câu 14 : Tìm x

a, 28 + 26 – x = 67 - 39

x – 34 = 67 - 49

b, 17 – x = 23 – 9

72 + 62 – x = 78

c, x + 36 = 22 + 37

6 x X x 1 = 46 - 10

Câu 15: Tìm y biết

a, y + 56 = 56 – y

b, 48 – y = 48 + y

c, 9 x y = 7 x y

Câu 16: Tìm x

a, x + 20 < 22

b, 46 < x – 45 < 48

Câu 17: Tìm x

a, 9 < x < 15

b, 48 < x + 1 < 50

Câu 18: Tìm x là số có 1 chữ số biết:

a, 7 < x

b,1 + x > 8

Câu 19: Tìm x

a, x < 5

b, x < 1

Câu 20: Tìm x là số có hai chữ số biết:

a, x < 15

b, x > 95

Câu 21: Tìm chữ số x biết:

a, 35x < 352

b, 207 > x70

c, 199 < xxx < 299

Câu 22: Tìm x

a, x < 12 – 9

b,x + 13 < 13 + 3

c, 12 – 7 < x < 12 - 4

Câu 23: Tìm x

a, 10 + x < 12

b, x – 8 < 3

Câu 24: >,<, = ? (với x khác 0)

a, x + 32 ……...41 + x

b, 56 – x ………45 – x

c, x – 26 ……….x - 18

d, 52 – 47 ………52 – 47 – x

e, 42 + 21 + x……..42 + 21

g, 29 + 42 – x …….42 + 29 + x

Câu 25: Tìm x

a, 14 – x = 14 - 2

b, 52 + 4 > x + 52

c, 46 < x – 45 < 49

d, 13 – 7 < x < 13 - 4

............................

Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 2 Hay chọn lọc:

……………………………………………………………

Các bài tập trên đều là những bài tập trọng tâm được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp lại, là tài liệu nâng cao cho bậc phụ huynh trong quá trình bố mẹ giúp đỡ con em mình tự ôn luyện kiến thức nâng cao, lấy làm tài liệu cho các em làm tại nhà hay các thầy cô lấy làm đề tham khảo bồi dưỡng HSG.

Ngoài Bài tập Toán tìm x lớp 2 nâng cao trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
87 55.738
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm