Toán hay và khó lớp 2: Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

a. 6 + …. = 15

b. …. + 7 = 14

c. 8 + …. = 13

d. …. + 9 = 12

Bài 2: Đặt tính rồi tính, biết các số hạng là:

a. 46 và 38

b. 57 và 26

c. 38 và 45

d. 69 và 22

Bài 3: Tính nhẩm

a. 58 + 36

b. 67 + 25

Bài 4: Tính nhanh

a. 14 + 18 + 26 + 32

b. 1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

a. 26 + 38 ……… 17 + 48

b. 29 + 42 ……… 18 + 53

c. 37 + 49 ……… 26 + 58

Bài 6: Số?

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 7: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 8: Điền dấu (+, -) thích hợp vào chỗ trống:

a. 9 …… 5 …… 4 = 10

b. 8 …… 4 …… 2 = 14

Bài 9: Nối phép tính với kết quả đúng:

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 10: Đúng ghi Đ, sai ghi Sai.

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

2. Đáp án Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

a. 6 + 9 = 15

b. 7 + 7 = 14

c. 8 + 5 = 13

d. 3 + 9 = 12

Bài 2: Đặt tính rồi tính, biết các số hạng là:

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 3: Tính nhẩm

a. 58 + 36

= 50 + 2 +34

= 60 + 34

= 94

b. 67 + 25

= 67 + 3 +22

=70 + 22

= 92

Bài 4: Tính nhanh

a. 14 + 18 + 26 + 32

= 14 + 26 + 18 + 32

= 40 + 50

= 90

b. 1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 40 + 5

=45

Bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

a. 26 + 38 < 17 + 48

b. 29 + 42 = 18 + 53

c. 37 + 49 > 26 + 58

Bài 6: Số?

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 7: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 8: Điền dấu (+, -) thích hợp vào chỗ trống:

a. 9 + 5 – 4 = 10

b. 8 + 4 + 2 = 14

Bài 9: Nối phép tính với kết quả đúng:

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

Bài 10: Đúng ghi Đ, sai ghi Sai.

Bài tập về Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1

.............................................................

Bộ bài ôn tập ở nhà lớp 2

Đây là tài liệu hữu ích lớp 2 tại nhà, rất quan trọng trong chương trình lớp 2 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm và chú ý học chắc ngay từ đầu, để nâng cao trình độ học tập của mình.

Ngoài Toán hay và khó lớp 2: Một số bài toán về cộng qua 10 - Phần 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm