Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về phép trừ qua 10 - Phần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán hay khó lớp 2: i tập về phép trừ qua 10 - Phần 1
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a. …. 6 = 7
b. 16 …. = 8
c. 15 ….. = 9
d. .. 8 = 6
Bài 2: Đặt tính rồi tính biết s bị trừ, số trừ lần lượt :
a. 32 18
b. 45 27
c. 84 39
d. 76 48
Bài 3: Tính:
a. 25 + 46 38
b. 82 34 29
c. 56 17 + 25
d. 43 24 15
Bài 4: Tính nhẩm:
a. 48 + 39
b. 87 38
Bài 5: Tính nhanh
a. 25 + 38 5 8
b. 26 12 + 42 16
Bài 6: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 7: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.
a. 85 37 …….. 76 29
b. 62 28 ……… 86 49
c. 73 25 ………94 46
Bài 8: Nối phép tính với kết quả đúng:
Bài 9: Điền dấu (+, ) vào chỗ trống:
a. 12 …… 7 …… 6 = 11
b. 11 …… 5 …… 5 = 1
Bài 10: Số ?
Đáp án Toán hay khó lớp 2:
Bài 1:
a. 13 6 = 7
b. 16 8 = 8
c. 15 6 = 9
d. 14 8 = 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2:
Bài 3:
a. 25 + 46 38
= 71 38
= 33
b. 82 34 29
= 48 29
= 19
c. 56 17 + 25
= 39 + 25
= 64
d. 43 24 15
= 19 5
= 4
Bài 4:
thể nhẩm như sau:
a. 48 + 39
= 48 + 2 + 37
= 50 = 37
= 87
b. 87 38
= 87 7 31

Bài tập Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về phép trừ qua 10 - Phần 1

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về phép trừ qua 10 - Phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về số trừ, số bị trừ – Phần 1

Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về phép trừ qua 10 - Phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 372
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm