Bài tập Ki-lô-gam

Bài tập Toán lớp 2: Ki-lô-gam là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ đơn vị đo ki-lô-gam

1. Định nghĩa

+ Ki-lô-gam là đơn vị dùng để đo khối lượng, một trong bảy đơn vị đo cơ bản

+ Kí hiệu: ki-lô-gam được viết tắt là kg

2. Các dạng toán thường gặp

+ Dạng 1: đọc và viết đơn vị khối lượng

- Cách đọc: đọc các số rồi ghéo với cách độc của tên đơn vị là ki-lô-gam

- Cách viết: viết số và viết với kí hiệu của đơn vị

+ Dạng 2: thực hiện phép tính với đơn vị khối lượng

- Thực hiện phép tính với các số

- Viết đơn vị đo ở kết quả

+ Dạng 3: toán đố

B. Bài tập vận dụng về đơn vị đo ki-lô-gam

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Số đo “mười bốn ki-lô-gam” được viết là:

A. 14 B. 15 kg C. 14 kg D. 15

Câu 2: Cách viết “6 kg” được đọc là:

A. Sáu ki-lô-gam B. Bảy ki-lô-gam C. Tám ki-lô-gam D. Chín ki-lô-gam

Câu 3: Giá trị của biểu thức 23kg + 4kg là:

A.25 kg B. 26 kg C. 28 kg D. 27 kg

Câu 4: Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm 16kg…17kg là:

A. = B. > C. <  

Câu 5: Giá trị của biểu thức 17kg + 24kg – 8kg là:

A. 35 kg B. 36 kg C. 33 kg D. 34 kg

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính:

14kg + 20kg 34kg + 16kg 15kg – 4kg 34kg + 19kg
36kg + 15kg 27kg – 8kg 35kg – 10kg 30kg – 15kg

Bài 2: Đọc, viết (theo mẫu)

Đọc Viết
Mười sáu ki-lô-gam 16kg
Hai mươi ki-lô-gam  
  24kg
Ba mươi sáu ki-lô-gam  
  35kg

Bài 3: Rổ cam thứ nhất cân nặng 15kg. Rổ cam thứ hai cân nặng 17kg. Hỏi cả hai rổ cam cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4: Bạn Hoa có cân nặng là 25kg. Bạn Hoa nhẹ hơn bạn Hùng 7kg. Hỏi bạn Hùng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

C. Lời giải bài tập về đơn vị đo ki-lô-gam

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A D C C

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

14kg + 20kg = 34kg 34kg + 16kg = 50kg 15kg – 4kg = 11kg
34kg + 19kg = 53kg 36kg + 15kg = 51kg 27kg – 8kg = 19kg
35kg – 10kg = 25kg 30kg – 15kg = 15kg  

Bài 2:

Đọc Viết
Mười sáu ki-lô-gam 16kg
Hai mươi ki-lô-gam 20kg
Hai mươi tư ki-lô-gam 24kg
Ba mươi sáu ki-lô-gam 36kg
Ba mươi lăm ki-lô-gam 35kg

Bài 3:

Cả hai rổ cam cân nặng số ki-lô-gam là:

15 + 17 = 32 (ki-lô-gam)

Đáp số: 32kg

Bài 4:

Bạn Hùng có cân nặng số ki-lô-gam là:

25 + 7 = 32 (ki-lô-gam)

Đáp số: 32kg

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: Ki-lô-gam. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm