Bài tập 26 + 5

Bài tập Toán lớp 2: 26 + 5 là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép toán 26 + 5

+ Phép cộng 26 + 5

Đặt tính:

Bài tập 26 + 5

+ Hàng đơn vị: 6 cộng với 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1

+ Hàng chục: 2 cộng với 0 bằng 2, thêm 1 (nhớ ở hàng đơn vị), được 3, viết 3

B. Bài tập vận dụng về phép toán 26 + 5

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 36 + 7 là:

A. 43 B. 42 C. 40 D. 41

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 58 + … = 64 để được kết quả đúng là:

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 3: Tổng nào dưới đây cho kết quả lớn nhất?

A. 87 + 6 B. 83 + 5 C. 78 + 12 D. 68 + 16

Câu 4: Kết quả của phép tính 76 + 5 là:

A. 82 B. 81 C. 83 D. 85

Câu 5: Hà có 38 cái bút. Hà có ít hơn Huệ 6 cái bút. Số bút Huệ có là:

A. 41 cái bút B. 42 cái bút C. 43 cái bút D. 44 cái bút

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

15 + 6 26 + 7 36 + 9 42 + 6 58 + 6
16 + 9 37 + 6 25 + 6 38 + 6 66 + 6

Bài 2: Bạn Hà có cân nặng 26kg. Bạn Hùng nặng hơn bạn Hà 9kg. Hỏi bạn Hùng nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

43 … 36 + 6 47 + 6 …. 50 51 … 46 + 5
36 + 7 …. 36 + 9 43 + 8 …. 46 + 5 35 + 9 …. 46

C. Lời giải bài tập về phép toán 26 + 5

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A A B D

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

15 + 6 = 21 26 + 7 = 33 36 + 9 = 45 42 + 6 = 48 58 + 6 = 64
16 + 9 = 25 37 + 6 = 43 25 + 6 = 31 38 + 6 = 44 66 + 6 = 72

Bài 2:

Bạn Hùng nặng số ki-lô-gam là:

26 + 9 = 35 (ki-lô-gam)

Đáp số: 35kg

Bài 3:

43 > 36 + 6 47 + 6 > 50 51 = 46 + 5
36 + 7 < 36 + 9 43 + 8 = 46 + 5 35 + 9 < 46

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: 26 + 5. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Xem thêm