Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, có được nghỉ bù?

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên trong hè như nào? Nếu giáo viên nghỉ thai sản mà trùng với thời gian nghỉ hè thì nhà trường sẽ giải quyết ra làm sao? VnDoc.com xin giới thiệu cách xử lý thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè của giáo viên kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết dưới đây.

Quyền lợi của giáo viên theo quy định của luật hiện hành

Căn cứ theo điều 70 Luật Giáo dục 2019 quy định về quyền của giáo viên được đảm bảo như sau:

- Giáo viên được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo.

- Giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Giáo viên được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học.

- Giáo viên được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

- Giáo viên được nghỉ hè theo quy định của Chính phủ và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Về quyền được nghỉ ngơi của giáo viên

Căn cứ vào điều 13 Luật Viên chức 2010 quy định về chế độ nghỉ ngơi của giáo viên, thời gian mà giáo viên được nghỉ ngơi như sau:

- Giáo viên được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

- Giáo viên làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

- Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè?

Thông thường giáo viên sẽ được nghỉ 06 tháng thai sản. Nhưng nếu thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian được nghỉ hè thì cách tính sẽ thế nào?

Thời gian làm việc của giáo viên là 42 tuần

Theo quy định tại Điều 70 Luật Giáo dục 2005 sửa đổi 2009, giáo viên là những người làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp.

Với mỗi cấp học, giáo viên đều có thời gian làm việc là 42 tuần. Riêng thời gian làm việc của giảng viên đại học và cao đẳng là 1760 giờ sau khi đã trừ các ngày nghỉ theo quy định (Căn cứ vào Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT).

Dưới đây là chi tiết thời gian làm việc của giáo viên các cấp:

Công việc

Mầm non

Tiểu học

Cấp 2 và cấp 3

Dự bị đại học

Căn cứ

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT

Giảng dạy

35 tuần

35 tuần

37 tuần

28 tuần

Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

04 tuần

05 tuần

03 tuần

12 tuần

Chuẩn bị năm học mới

02 tuần

01 tuần

01 tuần

01 tuần

Tổng kết năm học

01 tuần

01 tuần

01 tuần

01 tuần

Giáo viên sinh con trùng thời gian nghỉ hè

Cũng theo quy định trên, thời gian nghỉ hè của giáo viên mầm non là 08 tuần; giáo viên tiểu học, cấp 2, cấp 3 và dự bị đại học là 02 tháng. Trong đó, bao gồm gồm cả nghỉ hàng năm. Và trong thời gian này, giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Bên cạnh đó, tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con của lao động nữ là 06 tháng. Nếu sinh đôi trở lên thì cứ mỗi một con, người mẹ sẽ được nghỉ thêm 01 tháng.

Như vậy, nếu 02 khoảng thời gian này của giáo viên nữ trùng nhau thì sẽ được giải quyết theo 02 phương án nêu tại Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB:

- Phương án 1: Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, giáo viên sẽ được sắp xếp nghỉ bù.

Lúc này, thời gian nghỉ bù của giáo viên nữ sẽ được tính bằng thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111, Điều 112 Bộ luật Lao động 2012:

- 12 ngày nếu làm việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày nếu làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có điều kiện sinh sống khắc nghiệt hoặc là lao động chưa thành niên hoặc là người khuyết tật;

- 16 ngày nếu làm việc ở nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt;

Đặc biệt: Cứ làm việc được 05 năm thì sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày làm việc.

- Phương án 2: Nếu do yêu cầu công tác, trường học không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên thì giáo viên sẽ được thanh toán tiền nghỉ hàng năm.

Trong đó, mức chi trả sẽ căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường học nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ ngày thứ Bảy, Chủ nhật (Căn cứ vào khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC).

Như vậy, nếu giáo viên sinh con trùng với thời gian nghỉ hè thì có thể được bố trí ngày nghỉ khác hoặc sẽ được thanh toán tiền nghỉ hàng năm. Các giáo viên nên lưu ý đến thông tin này để tránh thiệt cho bản thân.

Chế độ của giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Đợt nghỉ hè vừa rồi có nhiều giáo viên thắc mắc về việc hưởng chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, có người được có người chưa được hưởng. Như vậy, giáo viên sẽ phải căn cứ vào đâu để được xét quy định trên. Đây là quyền lợi của giáo viên đã được ban hành kèm theo Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè. Mời các bạn tham khảo.

“Giáo viên phổ thông có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hè hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định.

Vừa qua, Báo Giáo dục TP.HCM đã nhận đơn thư của giáo viên một trường THCS ở huyện Bình Chánh thắc mắc về việc giải quyết trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng vào thời gian nghỉ hè. Theo đó, giáo viên này cho biết đang mang thai ở tháng thứ 8 nên thời gian nghỉ thai sản sẽ trùng dịp nghỉ hè. Tuy nhiên, nhà trường thông báo không giải quyết cho giáo viên này được nghỉ bù hoặc có kế hoạch thanh toán tiền khi không bố trí được thời gian nghỉ hè cho giáo viên theo chế độ. Nguyên do là chưa có công văn hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM. Trong khi đó, giáo viên này thông tin rất nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố đã giải quyết chế độ này cho giáo viên.

Theo tìm hiểu, nhiều trường học bắt đầu có kế hoạch cho giáo viên nghỉ thai sản trùng dịp hè được nghỉ bù hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm. Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết: “Tôi mới sinh em bé, thời gian nghỉ thai sản của tôi trùng với dịp học sinh nghỉ hè nên nhà trường đã có quyết định cho tôi nghỉ bù 2 tháng”.

Theo văn bản số 1006 ngày 5-9-2016 của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT phúc đáp Công văn số 2654/GDĐT-TC ngày 11-8-2016 về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động cho Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ: Theo khoản 7, điều 6, Nghị định 45/2013 NĐ-CP, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm. Do đó, trường hợp viên chức giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè (tháng 6 và tháng 7) thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hè theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 5 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT - BGDĐT) hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm (nếu không bố trí được thời gian nghỉ hè cho giáo viên).

Sáng 8-4, trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Huỳnh Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: “Giáo viên phổ thông ở TP.HCM có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hè hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định. Sở GD-ĐT đã gửi công văn chỉ đạo của Bộ GD-ĐT kèm theo công văn hướng dẫn của sở đến tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc”.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, có được nghỉ bù? Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
34 86.906
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bảo hiểm Xem thêm