Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Oxit nào tác dụng với nước

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của oxit axit, từ đó bạn đọc vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan đến Oxit nào tác dụng với nước. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan 

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

A. K2O.

B. FeO.

C. N2O5.

D. CaO.

Đáp án hướng dẫn giải 

Oxit axit tác dụng với nước ở nhiệt độ tạo ra dung dịch axit

Chọn đáp án C

A sai vì K2O là oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm

B. sai vì FeO là oxit bazo không tan

C đúng N2O5 là oxit axit

N2O5 + H2O → 2HNO3

D. sai CaO là oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm

Oxit tác dụng với nước

  • Oxit bazơ tác dụng với nước

Một số Oxit bazơ tan (oxit của kim loại kiềm và kiểm thổ trừ BeO, MgO) tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm)

Phương trình phản ứng: Oxit bazơ (tan) + H2O → Bazơ

Ví dụ:

Na2O + H2O  → 2NaOH

  • Oxit axit tác dụng với nước 

Nhiều Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

Phương trình phản ứng: Oxit axit + H2O → Axit

Ví dụ:

P2O5 + H2O → H3PO4

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất tác dụng được với nước để tạo ra dung dịch kiềm là

A. BaO

B. CuO

C. Fe2O3.

D. SO2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

A. P2O5

B. SO2

C. CaO

D. N2O5

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo dung dịch làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

A. BaO

B. Al2O3

C. Fe2O3

D. CO2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Dãy các chất tác dụng đuợc với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. MgO, K2O, SO3, CO2

B. CaO, Fe2O3, SO2, BaO

C. CaO, K2O,SiO3, CO2

D. P2O5, CO2, SO3, N2O5

Xem đáp án
Đáp án D

..........................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm