Mối liên hệ giữa Etilen, rượu Etylic và Axit axetic

Chuyên đề Hóa học lớp 9: Mối liên hệ giữa Etilen, rượu Etylic và Axit axetic được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Mối liên hệ giữa Etilen, rượu Etylic và Axit axetic

I/ Lý thuyết và phương pháp giải

Lý thuyết cần nhớ

chuyên đề hóa học 9

Phương trình phản ứng minh họa

chuyên đề hóa học 9

II/ Bài tập vận dụng

Bài 1: Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết :

- Chất A và C tác dụng được với natri.

- Chất B ít tan trong nước.

- Chất C tác dụng được với Na2CO3

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Hướng dẫn:

Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3 suy ra trong phân tử có nhóm –COOH.

Vậy C2H4O2 là công thức phân tử của C, công thức cấu tạo của C là: CH3COOH.

Chất A tác dụng được với Na, suy ra trong phân tử có nhóm –OH. Vậy C2H6O là công thức phân tử của A, công thức cấu tạo của A là C2H5OH.

Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na, Na2CO3 là etilen C2H4.

Bài 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Saccarozo −(1)→ glucozo −(2)→ rượu etylic −(3)→ Axit axetic.

Hướng dẫn:

(1) C12H22O11 + H2O −thủy phân/H+→ 2C6H12O6

(2) C6H12O6men rượu, tº→ 2C2H5OH + 2CO2

(3) CH3–CH2–OH + O2men giấm→ CH3COOH + H2O

Bài 3: Viết phương trình hoá học thể hiện những chuyển hoá sau :

Saccarozo −(1)→ glucozo −(2)→ rượu etylic −(3)→ Axit axetic −(3)→ natri axetat.

Hướng dẫn:

(4) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Bài 4: Thực hiện chuỗi biến hóa sau:

Tinh bột −(1)→ glucozo −(2)→ rượu etylic −(2)→ Etyl axetat −(3)→ natri axetat −(4)→ Metan.

Hướng dẫn:

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(3) CH3-CH2-OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O

(4) CH3COOCH2CH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2OH

(5) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Với chuyên đề: Mối liên hệ giữa Etilen, rượu Etylic và Axit axetic trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về khái niệm, công thức hóa học, phương trình phản ứng giữa Etilen, rượu Etylic và Axit axetic

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 9: Mối liên hệ giữa Etilen, rượu Etylic và Axit axetic. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 9, Giải bài tập Hóa học lớp 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Tài liệu học tập lớp 9VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 1.023
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học lớp 9

    Xem thêm