Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9 Có đáp án

Sơ đồ phản ứng hóa học vô cơ lớp 9

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9 Có đáp án được VnDoc biên soạn tổng hợp là chuỗi phản ứng hóa học vô cơ lớp 9 xuất hiện thường xuyên trong các dạng bài tập cũng như đề kiểm tra. Hy vọng với tài liệu này giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện hoàn thành chuỗi phản ứng một cách tốt nhất.

Mời các bạn tham khảo. 

Bài tập chuỗi phản ứng hóa học 9

Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau

Chuỗi phản ứng hữu cơ hóa học lớp 9

Đáp án hướng dẫn giải 

(1) C2H2 + H2 \overset{t^{\circ }, xt }{\rightarrow}C2H4

(2) C2H4 + H2O \overset{t^{\circ }, H_{2} SO_{4}  }{\rightarrow}C2H5OH

(3) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH \overset{t^{\circ } , H_{2} SO_{4} }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 2. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9

Đáp án hướng dẫn giải 

(1) CaC2 + 2H2O→  Ca(OH)2 + C2H2

(2) C2H2 + H2 \overset{t^{\circ }, Pd }{\rightarrow}C2H4

(3) C2H4 + H2O \overset{t^{\circ }, axit }{\rightarrow}C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2

(5) C2H5OH + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}CH3COOH + H O

(6) CH3COOH + C2H5OH \overset{men}{\rightarrow}CH3COOC2H5 + H2O

Câu 3. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau

Chuỗi phản ứng hữu cơ hóa 9

Đáp án hướng dẫn giải

(1) C2H5OH \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}C2H4 + H2O

(2) C2H4 + Br2 \overset{H2O}{\rightarrow}C2H4Br2

(3) C2H5OH + O2 \overset{t^{o} , men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + 3O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}2CO2 + 2H2O

(5) n(CH2 = CH2) \overset{t^{o} , xt,p}{\rightarrow}(-CH2 – CH2 -)n

Câu 4. Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau:

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9

Đáp án hướng dẫn giải 

(1) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

(2) 2CH4 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}C2H2 + 3H2

(3) C2H2 + H2 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}C2H4

(4) n(CH2 = CH2) \overset{t^{o} , xt, p}{\rightarrow}(-CH2 – CH2 -)n

(5) CH4 + Cl2 \overset{as}{\rightarrow}CH3Cl + HCl

(6) C2H2 + 2Br2 \overset{H_{2} O}{\rightarrow}C2H2Br4

Câu 5. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Tinh bột glucozo → ancol etylic → etyl axetat → natri axetat

Đáp án hướng dẫn giải

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + CH3COOH \overset{t^{o} ,H+}{\rightarrow}CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

Câu 6. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → anđehit axetic → axit axetic

Đáp án hướng dẫn giải

(C6H10O5)n + nH2O \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}nC6H12O6

C6H12O6 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + CuO \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH3CHO + Cu + H2O

2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH

Câu 7. Cho chuỗi phản ứng sau: X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2.
Chất X, Y, Z lần lượt là

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

C2H4 + H2O \overset{t^{o} , H+}{\rightarrow}C2H5OH (X: C2H4)

C2H5OH + O2 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH3COOH + H2O (Y: CH3COOH)

2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH4 + Na2CO3 (Z: CH4)

2CH4 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}C2H2 + 3H2

Mời các bạn ấn vào link TẢI VỀ phía dưới để xem toàn bộ 10 chuỗi phản ứng hữu cơ hay lớp 9

.............................

Ngoài Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9 Có đáp án. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.789
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học lớp 9 Xem thêm