Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm học 2019-2020 (số 2)

Đề thi Hóa 9 cuối kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm học 2019-2020 (số 2) được VnDoc biên soạn với nội dung cơ bản chương trình Hóa học 9. Phần trắc nghiệm 4 điểm với 10 câu hỏi sẽ đi vào các dạng câu hỏi lí thuyết bài tập áp dụng tính toán nhanh, phần tự giúp sẽ giúp đánh giá khả năng giải bài bài cũng như cách trình bày của các em. Đề thi đưa ra giúp các em làm quen với cấu trúc, dạng câu hỏi sẽ có trong đề thi cuối kì 2.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1. Trong phân tử metan có

A. 4 liên kết đơn C-H

B. 1 liên kết đôi C=H và 3 liên kết đơn C-H

C. 2 liên kết đôi C=O và 2 liên kết đơn C-H

D. 1 liên kết đôi C=H và 3 liên kết đơn C-H

Câu 2. Đốt cháy 1 hydrocacbon được nH2O gấp đôi nCO2. Tìm công thức hydrocacbon đó là:

A.C2H6        B. CH4         C. C2H4         D. C2H2

Câu 3. Số công thức cấu tạo mạch hở của rượu có công thức C4H8O là:

A. 2         B. 3          C. 4         D. 5

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:

A. CH4 làm mất mất màu dung dịch brom

B. C2H4 tham gia phản ứng thế với clo tương tư như CH4

C. CH4 và C2H4 đều tham gia phản ứng cháy sinh ra CO2 và H2O

D. CH4 và CO2 đều có phản ứng trùng hợp

Câu 5. Hợp chất Y là chất lỏng không màu, có nhóm – OH trong phân tử, tác dụng với kali nhưng không tác dụng với kẽm. Y là

A. NaOH.       B. CH3COOH.       C. Ca(OH)2.           D. C2H5OH.

Câu 6. Dãy chất tác dụng với axit axetic là:

A. CuO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH.

B. CuO; Cu(OH)2; Zn; H2SO4; C2H5OH.

C. CuO; Cu(OH)2; Zn; Na2CO3 ;C2H5OH.

D. CuO; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Câu 7. Cho sơ đồ sau:

CH2 = CH2 + H2O \overset{}{\rightarrow} X            X + Y \overset{}{\rightarrow} CH3COO-C2H5 + H2O

X + O2 \overset{}{\rightarrow} Y + H2O

Vậy X, Y có thể là:

A. C2H6, C2H5OH.

B. C2H5OH, CH3COONa.

C. C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H4, C2H5OH.

Câu 8. Cặp chất tồn tại được trong một dung dịch là (không xảy ra phản ứng hóa học với nhau)

A. CH3COOH và NaOH.

B. CH3COOH và H3PO4.

C. CH3COOH và Ca(OH)2.

D. CH3COOH và Na2CO3.

Câu 9. Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được

A. glixerol và một số loại axit béo.      B. glixerol và một loại axit béo.

C. glixerol và một muối của axit béo.    D. glixerol và xà phòng

Câu 10. Aminoaxit (A) chứa 13,59% nitơ về khối lượng. Công thức phân tử của aminoaxit là

A. C3H7O2N.          B. C4H9O2N.

C. C5H11O2N.         D. C6H13O2N.

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đối hóa học sau:

C12H22O11 \overset{(1)}{\rightarrow} C6H12O6 \overset{(2)}{\rightarrow} C2H5OH \overset{(3)}{\rightarrow} CH3COOH \overset{(4)}{\rightarrow} CH3COOC2H5

Câu 2. (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất sau: C2H5OH, C6H12O6, C12H22O11

Câu 3. (2 điểm) Hỗn hợp A gồm metan và etilen. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư tạo ra 27,58 gam kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học?

b) Tính thành phần, phần trăm thể tích hỗn hợp ban đầu

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9 (số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C C D C C B A B


Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

(1) C12H22O11 + H2O \overset{}{\rightarrow} C6H12O6 + C6H12O6

(2) C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH(l) +C2H5OH(l) \overset{H_{2}SO_{4},t^{\circ } }{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5(l) + H2O(l)

Câu 2. (2 điểm)

Trích mẫu thử ra ống nghiệm và đánh số thứ tự.

Cho các dung dịch trên tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, chất nào có phản ứng tráng bạc tạo thành kết tủa bạc là C6H12O6

C6H12O6(dd) + Ag2O(dd) \overset{NH_{3} }{\rightarrow}C6H12O7(dd) + 2Ag(r)

Cho vài giọt dung dịch H2SO4 vào 2 dung dịch còn lại, đun nóng một thời gian rồi cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào, dung dịch có phản ứng tráng bạc là saccarozo

Câu 3. (2 điểm)

a) CH4 + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CO2 + H2O

C2H4 + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO2 + 2H2O

b) Gọi số mol của metan, etilen trong hỗn hợp là x, y (mol).

CH4 + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CO2 + H2O

x mol x mol

C2H4 + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO2 + 2H2O

y mol 2y mol

Dẫn sản phẩm đốt cháy đi qua Ba(OH)2 tạo kết tủa BaCO3

CO2 + Ba(OH)2 \overset{}{\rightarrow} BaCO3 + H2O

(x + 2y)mol (x + 2y)mol

Đề thi cuối kì 2 Hóa học 9

VnDoc đã giới thiệu Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm học 2019-2020 (số 2) có đáp án lời giải đề bao gồm các nội dung kiến thức cơ bản đã được học trong chương trình học kì 2. Đề kiểm tra chia thành 2 phần với 10 câu hỏi lí thuyết tóm gọn nội dung, phần 2 tự luận đi sâu vào từng dạng bải tập thể hiện ở 3 câu hỏi, dạng một viết phương trình hóa học, dạng 2 nhận biết, dạng 3 giải bài tập tính toán.

Đề thi này giúp củng cố luyện tập cho các em chuẩn bị bước vào kì thì cuối kì 2 đạt kết quả tốt nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm học 2019-2020 (số 2). Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Đề kiểm tra Hóa học kì 2 môn Hóa học 9

Đánh giá bài viết
3 749
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa Xem thêm