Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 4

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Đề 4

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 4 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Hóa học lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa học được ngắn gọn và thông minh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề bài

(mỗi câu 2 điểm)

Câu 1: Viết phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe2O3, O2.

Câu 2: Cho các dung dịch: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic.

Bằng phương pháp hóa học nhận biết từng chất.

Câu 3: Một chất béo có công thức: C13H31COO – CH(CH2 – OOCC17H35)2 bị thủy phân trong dung dịch NaOH. Hãy viết phương trình hóa học.

Câu 4: Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (dư). Viết phương trình hóa học.

Sau phản ứng trong dung dịch sẽ tồn tại những chất gì?

Câu 5: Tính nồng độ % của dung dịch rượu etylic 700

(biết {D_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,8g/ml,{D_{{H_2}O}} = 1g/ml,H = 1,C = 12,O = 16).

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Câu 1:

\eqalign{ & 2CuO + C \to 2Cu + C{O_2}({t^0}) \cr & 2F{e_2}{O_3} + 3C \to 4Fe + 3C{O_2}({t^0}) \cr & {O_2} + C \to C{O_2}({t^0}) \cr}

Câu 2:

Có thể dùng BaCO3:

\eqalign{ & BaC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} \downarrow + C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr & BaC{O_3} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ba + C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr}

Chất vừa có hiện tượng sủi bọt vừa có kết tủa trắng là axit sunfuric loãng.

Chất chỉ có hiện tượng sủi bọt: axit axetic.

Chất không có hiện tượng: rượu etylic.

Câu 3:

C_{15}H_{31}COO-CH(CH_2-COOC_{17}H_{35})_2+3NaOH\to C_3H_5(OH)_3+C_{15}H_{31}COONa+2C_{17}H_{35}COONa

Câu 4:

CO2 + 2NaOH\to Na2CO3 + H2O

Trong dung dịch sau phản ứng có: Na2CO3, NaOH (dư)

Câu 5:

Trong 100ml dun g dịch rượu etylic 700 có 70ml rượu etylic và 30ml nước.

Khối lượng rượu etylic là 70.0,8= 56 gam,

Khối lượng nước là 30 gam.

Khối lượng dung dịch là 56 + 30 = 86 gam.

Nồng độ % dung dịch rượu etylic = \dfrac{{56}}{{86}}.100\% = 65,11\% .

........................................................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 4. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán 9, Văn 9, Anh 9, Hóa 9, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 558
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm