Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 2 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Hóa học lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa học được ngắn gọn và thông minh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề bài

Câu 1 (2 điểm): Nhờ 10ml dung dịch AgNO3 1M trong NH3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo (dư), sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một lượng Ag cân nặng 0,864 gam. Tính hiệu suất phản ứng (Ag = 108)

Câu 2 (2 điểm): Viết phương trình hóa học của H2N – CH2 – COOH lần lượt với NaOH, C2H5OH.

Câu 3 (2 điểm): Hai phân tử X và Y có công thức cấu tạo lần lượt là:

HO – CH2 – COOH và H2N – CH2 – COOH. Viết các phương trình hóa học với Na.

Câu 4 (2 điểm): Hãy điền Đ (nếu đúng) S (nếu sai) vào bảng sau:

Đ hay S

1

Glucozo tác dụng được với AgNO3 trong NH3

2

Saccarozo tác dụng được với H2O trong axit

3

Xenlulozo không tác dụng với natri

4

Tinh bột tác dụng với iotcho màu xanh

5

Axit axetic tác dụng được với rượu etylic trong axit

6

Amino axit bị thủy phân trong môi trường axit hay kiềm

7

Rượu etylic tác dụng với natri

8

Benzen không tác dụng với nước

Câu 5 (2 điểm): Trộn 50ml axit axetic (D = 1,03 g/cm3) với 50ml nước cất (D = 1 g/cm3). Tính nồng độ % của axit axetic trong dung dịch đó.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Câu 1:

\eqalign{ & {n_{AgN{O_3}bd}} = 0,01mol \cr & {n_{Ag\text{ tạo ra}}} = {{0,864} \over {108}} = 0,008(mol) \cr}

Hiệu suất phản ứng: = \dfrac{{0,008}}{{0,01}}.100\% = 80\%

Câu 2:

Viết phương trình hóa học:

\eqalign{ & {H_2}N - C{H_2} - COOH + NaOH \to {H_2}N - C{H_2} - COONa + {H_2}O \cr & {H_2}N - C{H_2} - COOH + {C_2}{H_5}OH \to {H_2}N - C{H_2} - COO{C_2}{H_5} + {H_2}O \cr}

Câu 3:

\eqalign{ & HO - C{H_2} - COOH + 2Na \to NaO - C{H_2} - COONa + {H_2} \cr & 2{H_2}N - C{H_2} - COOH + 2Na \to 2{H_2}N - C{H_2} - COONa + {H_2} \cr}

Câu 4:

Chỉ có 6 sai (S)

Câu 5:

Khối lượng axit axetic là: 50.1,03 = 51,5 gam.

m_{H_2O}= 50 gam.

Nồng độ % của axit axetic =\dfrac{{51,5}}{{101,5}}.100\% = 50,74\% .

........................................................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 2. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm