Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 1 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Hóa lớp 9 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

Đề bài

Câu 1 (1, 5 điểm): Viết 3 phương trình phản ứng điều chế glucozo.

Câu 2 (1,5 điểm): Để xác minh đường glucozo (thường có trong nước tiểu của người bệnh đái đường) người ta chọn thuốc thử nào? Viết phương trình hóa học để minh họa.

Câu 3 (2 điểm): Khi đốt cháy cùng số mol các khí: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. Tính tỉ lệ theo thể tích của khí oxi cần dùng để đốt cháy mỗi chất (đo cùng điều kiện).

Câu 4 (2,5 điểm): Xà phòng hóa hoàn toàn 964,2 gam một loại chất béo thuộc dạng (RCOO)3C3H5, cần vừa đủ 130 gam NaOH. Tính khối lượng muối của axit hữu cơ thu được (cho H = 1, C = 12, O =16, Na = 23).

Câu 5 (2,5 điểm): Nhúng một thanh sắt vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch cân lại thấy nặng thêm 0,8 gam. Khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu là bao nhiêu gam? (Cu = 64, Fe = 56)

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Câu 1:

Từ saccarozo: C12H22O11+H2O\to2C6H12O6(H2SO4,\ t^o)

Từ tinh bột: (C6H10O5)n + nH2O \to nC6H12O6 (H2SO4,t0)

Từ xenlulozo: (C6H10O5)n + nH2O \to nC6H12O6 (H2SO4,t0)

Câu 2:

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Ag2O + C6H12O6 \to C6H12O6 + 2Ag (NH3)

Câu 3:

CH4 + 2O2 \to CO2 + H2O (t0)

C2H4 + 3O2 \to 2CO2 + 2H2O (t0)

C3H4 + 4O2 \to 3CO2 + 2H2O (t0)

C4H4 +5O2 \to 4CO2 + 2H2O (t0)

Tỉ lệ thể tích oxi cần dùng lần lượt: 2:3:4:5

Câu 4:

\eqalign{ & {(RCOO)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH \to {C_3}{H_5}{(OH)_3} + 3RCOONa \cr & {m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = {{130} \over {120}}.92 = 99,67gam \cr}

Dùng định luật bảo toàn khối lượng.

Khối lượng chất béo + khối lượng NaOH = khối lượng C3H5(OH)3 + khối lượng muối của axit hữu cơ.

Khối lượng muối = 964,2 + 130 – 99,67 = 994,5 gam.

Câu 5:

Fe + CuSO4 \to Cu + FeSO4

Theo phương trình cứ 56 gam Fe tan vào dung dịch thì có 64 gam Cu tách ra khỏi dung dịch. Thanh Fe tăng khối lượng nên khối lượng dung dịch phải giảm đi đúng bằng lượng khối lượng thanh Fe tăng lên.

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Đề 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán 9, Văn 9, Anh 9, Hóa 9, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 404
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Xem thêm